İsa geri gelmeyecekse, bizi kimin gelmesine hazırlıyorlar.

İsa geri gelmeyecekse, bizi kimin gelmesine hazırlıyorlar.

 

- Babil to Bible -

 

 

   Sayın okurum, şayet beni ve yazılarımı takip ediyorsanız Kitabı Mukaddesteki çalışmalarımı 30 yıla yakın bir zamandır internette yayınladığımıda bilebilirsiniz. Kısaca Kitabı Mukaddes’te yaptığım çalışma son 30 yıldır başkaca bir iş yapmadığım birşeydir. Kısaca işi gücü bırakıp son 30 yıldır bu çalışmayı yapmaya çalışıyorum.

 

Kitabı Mukaddes’i kaç defa okuduğumu bende unuttum fakat Kitabı Mukaddes’te şimdiye kadar detaylı bakmadığım hatta hiç bakmadığım tek bölüm VAHİY kısmıdır. Kehanetlere pek itibar etmediğimden ciddiye almayı uygun görmemiştim.

 

Bana göre ciddi hata yapmışım. Evet Vahiy bölümünde gerçekten birilerinin benden çok ciddiye aldığı bir kehanet var, ama bu İsa’nın geri geleceği üzerine değildir.

 

Şimdi garip bir iddiada bulunacağım, vardığım sonuç, yahudilerin ve Hristiyanların ellerindeki yazmalar, eski ve yeni ahitte Davut’un soyundan gelecek sonsuza kadar yönetimi ele alacak birinden bahsedilmesini BİRİLERİ gerçek kabul etmiş, ortaya konan eski ve yeni ahit, O bahsi geçen kişiyi engellemeye çalışma amaçlı yazılmıştır.

 

Böyle birşey mümkünmüdürün cevabını bu makale ile Kitabı Mukaddes’in eski ve yeni ahit denen bölümlerinden yaptığım alıntılar ile ortaya koymaya çalışacağım. Bunu ortaya koymam için birçok referans almam lazım ki sizde bu referansları görüp belirtmeye çalıştığım gerçekmi değilmi tarafsızca karar verebilin. Kısaca referanslar çok olacak özürdilerim.

 

Şayet bu bahsettiğim bilgi gerçekse, bizden gizlenen bu gerçek dünya tarihinin en büyük komplosudur diyebiliriz. Böyle birşey gerçek olabilirmi, buna bu makaleyi analiz edip karar vermenizi rica ediyorum.

 

Burada belirttiğim gerçekliği anlamanız için ana başlıklarıyla aşağıdaki konular hakkında bilginiz olması gerekmektedir.

 

·         Sonsuz Kral Davut’un soyundamı olacak

·         Vahiy bölümünde bahsedilen KUZU kimdir

 

 

Öncelikle konuyu anlamamız için bizlere ilahi diye sunulan kitapların oluşumunu anlamamız lazımdır. Bir çok insanın inancına göre alemlerin Rab’bi tek olan bir Tanrı vardır ve Tanrı dönem dönem bazı peygamberler ve mesajlar göndermiştir.

Bu mesajlardan ikisi olduğu iddia edilen Kitabı Mukaddes vardır ve Kitabı Mukaddes eski ve yeni ahit olmak üzere iki bölümden oluşur. Eski ahit ibranice yazılmıştır ve yahudilerin Tanrının bize verdiği ve bizi tüm milletlerin üstünde seçti dediğinin belgesi olması gereken yazmalardır.

 

 

Öncelikle yahudilerin Tanrıyla olan iletişimlerinde Tanrıdan gelen mesajlar bunlardır dedikleri eki ahitte denilen yazmaların oluşumuna bakmamız gerekmekte.

 

 

Eski ahitin oluşumu

 

Yahudilerin elinde bulunan yazmalar dünya tarihinde tek Tanrı inancının belirtildiği ilk yazmalardır diye bize sunulmaktadır. Bu tarihsel olarak doğrumudur anlamamız gereken ilk önemli konudur.

 

Öncelikle tarihsel delil olarak ilk Tanrı inancı nereden çıkmıştıra bakalım,

Akhenaten (telaffuz /ˌækəˈnɑːtən/), ayrıca Echnaton, Akhenaton, olarak da yazılır (Eski Mısır dilinde: ꜣḫ-n-jtn ʾŪə-nə-yātəy, telaffuz edilir [ˈʔuːχəʔ nə ˈjaːtəj] [12][13] "Aten için Etkili" anlamına gelir), c. 1353–1336 veya MÖ 1351–1334,[4] On Sekizinci Hanedan'ın onuncu hükümdarı. Hükümdarlığının beşinci yılından önce, IV. Amenhotep (Eski Mısır dilinde: jmn-tp, "Amun memnun" anlamına gelir, Amenophis IV olarak Helenleştirilmiş) olarak biliniyordu.

Bir firavun olarak Akhenaten, Mısır'ın geleneksel çoktanrıcılığını terk etmesi ve Atenizm'i veya Aten merkezli ibadeti getirmesiyle tanınır. Mısırbilimcilerin görüşleri, dini politikanın mutlak olarak tek tanrılı mı, yoksa tek tanrılı mı, bağdaştırıcı mı yoksa henoteist mi olduğu konusunda farklılık gösterir. Geleneksel dinden uzaklaşan bu kültür, ölümünden sonra tersine döndü. Akhenaten'in anıtları sökülüp gizlendi, heykelleri yok edildi ve adı sonraki firavunlar tarafından derlenen hükümdar listelerinden çıkarıldı. Geleneksel dini uygulama, özellikle de adını saltanatının başlarında Tutankhaten'den değiştiren yakın halefi Tutankhamun döneminde yavaş yavaş restore edildi. Birkaç düzine yıl sonra, On Sekizinci Hanedan'dan net veraset hakları olmayan hükümdarlar yeni bir hanedan kurduklarında, Akhenaten'i ve onun ardıllarını gözden düşürdüler ve Akhenaten'den arşiv kayıtlarında "düşman" veya "o suçlu" olarak bahsettiler.

 

Görüldüğü gibi bu inanç Millattan Önce 1351 – 1334 tarihleri arasında yaşadığına inanılan Akhenaten tarafından ortaya atılmıştır.

 

Pek tabi Yahudiler ellerindeki yazmaların bu tarihten eski olduğunu iddia etselerde bu yazmalar bize verilen bilgiye göre israiloğullarının Babildeki esaretlerinden kurtuluşundan sonra Ezra tarafından yazıya  dökülmüştür. Kısaca İsrailoğulları Ezra’dan önceki belgelerin kaybolduğunu belirtmektedirler.

 

Babil esareti veya Babil sürgünü, Yahudi tarihinde, eski Yahuda Krallığı'ndan çok sayıda Yahudi'nin, Yahudi-Babil Savaşı'ndaki yenilgilerini takiben Yeni Babil İmparatorluğu'nun başkenti Babil'de tutsak olduğu dönemdir. Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'nın yıkılması. Olay İbranice İncil'de açıklanmıştır ve tarihselliği arkeolojik ve İncil dışı kanıtlarla desteklenmektedir.
 
 MÖ 605'teki Karkamış Savaşı'ndan sonra, Babil kralı II. Nebukadnezar Kudüs'ü kuşattı ve bunun sonucunda Yahudi kralı Jehoiakim tarafından haraç ödendi. II. Nebukadnezar'ın saltanatının dördüncü yılında, Jehoiakim daha fazla haraç ödemeyi reddetti, bu da Nebukadnezar II'nin yedinci yılında (MÖ 598/597) şehrin bir başka kuşatmasına yol açtı ve bu, Yehoiakim'in ölümü ve halefinin Babil'e sürgün edilmesiyle sonuçlandı. Jeconiah, sarayı ve diğerleri; Jeconiah'ın halefi Tsedekiya ve diğerleri, II. Nebukadnezar Yeruşalim'i 18. yılında (MÖ 587) yıktığında sürgüne gönderildi ve daha sonra Nebukadnezar II'nin 23. yılında (MÖ 582) bir sürgün gerçekleşti. Bununla birlikte, tarihler, sınır dışı edilme sayıları ve sınır dışı edilenlerin sayıları İncil'deki çeşitli kayıtlarda değişiklik göstermektedir.
 
 Ezra kitabına göre, Büyük Pers Cyrus, Babil'i ele geçirdikten sonraki yıl, MÖ 538'de sürgüne son verdi. Sürgün, Prens Zerubbabel (Davut'un kraliyet soyunun soyundan geldiği için bu adla anılır) ve Rahip Joshua'nın (Tapınağın eski Yüksek Rahiplerinin soyundan gelen) geri dönüşü ve onların inşası ile sona erdi. MÖ 521-516 döneminde İkinci Tapınak.

 

 

 

Evet Babilde tutuklu kalınılmasıyla ilgili iddialarla ilgili bize verilen bilgiler bunlardır. Şimdi bu çıkışta İsrail oğullarına liderlik yapan Ezra kimdire bakalım,

 

Ezra (/ˈɛzrə/; İbranice: עֶזְרָאʿEzrāʾ; fl. 480–440 BCE), aynı zamanda Kâtip Ezra (עֶזְרָאהַסּוֹפֵר‎ʿEzrāʾ hasSōfēr) ve Ezra Kitabında Rahip Ezra olarak da bilinir, Yahudi bir katipti. (sofer) ve rahip (kohen). Greko-Latin Ezra'ya Esdras (Yunanca: σδρας) denir. İbranice İncil'e göre o, Sraya'nın Birinci Tapınak'ta hizmet eden son Baş Rahip ve İkinci Tapınağın ilk Baş Rahibi olan Joshua'nın yakın akrabası olan Sraya'nın soyundandı. Babil sürgününden döndü ve Tevrat'ı Kudüs'te yeniden tanıttı. Doğu Ortodoksluğunda halen kullanılmakta olan Ezra Kitabı'nın Yunanca bir çevirisi olan 1 Esdras'a göre, o aynı zamanda bir Baş Rahipti. Haham geleneği, onun rahipliğin sıradan bir üyesi olduğunu söyler.

Mezar yeri hakkında çeşitli gelenekler gelişti. Bir rivayette onun Basra (Irak) yakınlarındaki el-Uzayr'da gömülü olduğu belirtilirken, bir başka rivayet de kuzey Suriye'de Halep yakınlarındaki Tadif'te defnedildiğini iddia etmektedir.

Adı עזריהו‎ Azaryahu'nun kısaltması olabilir, "Yah yardımcı olur". Yunanca Septuagint'te isim, Latince Esdras adının geldiği Ésdrās (σδρας) olarak çevrilir.

Ezra Kitabı, Babil'de yaşayan bir grup Yahudi sürgünü, Tevrat'a uyulmasını zorunlu kıldığı söylenen Kudüs'e nasıl götürdüğünü anlatır. O, İsrail halkına, belirli farklı dinlere mensup insanlarla evlenmemeleri için Tevrat Yasası'na uymalarını öğütleyen biri olarak tanımlandı; bu, Pentateuch'ta açıklanan bir dizi emirdir.

 

Kanonik Ezra Kitabı ve Nehemya Kitabı, Ezra'nın faaliyetleri için en eski kaynaklardır, ise Ezra'ya atfedilen diğer kitapların çoğu (First Esdras, 3–6 Ezra) daha sonraki edebi eserlerdir. Ezra ve Nehemya.

Ezra-Nehemya kitabı her zaman tek bir tomar olarak yazılmıştır.[13] Geç ortaçağ Hıristiyan İncillerinde, tek kitap, Birinci ve İkinci Ezra olarak ikiye bölünmüştür; ve bu bölünme, ilk basılı İbranice İncillerde Yahudi uygulaması haline geldi. Modern İbranice İnciller, diğer modern İncil çevirilerinde olduğu gibi iki kitabı Ezra ve Nehemiah olarak adlandırır. Ezra Kitabı'nın birkaç bölümü (4:8'den 6:18'e ve 7:12–26) Aramice'de ve çoğunluğu İbranice'de yazılmıştır; Ezra'nın kendisi her iki dilde de yeteneklidir. Ezra, Pers kralı I. Artaxerxes'in yedinci yılında (MÖ 457 dolayları) Tanrı'nın yasalarını bilmeyenlere öğretmek için onu Yeruşalim'e gönderdiğinde Babil'de yaşıyordu. Ezra, Yahudi erkeklerin Yahudi olmayan kadınlarla evlendiğini keşfettiği büyük bir sürgün grubunu Kudüs'e geri götürdü. Çaresizlik içinde giysilerini yırttı ve İsrail'in günahlarını Tanrı'nın önünde itiraf etti, sonra günahkar evliliklerin feshini zorlayarak toplumu arındırmak için kendi yurttaşlarından bazılarının muhalefetine göğüs gerdi. Birkaç yıl sonra Artaxerxes, şehir surlarını yeniden inşa etme göreviyle Nehemya'yı (kendi kişisel hizmetinde bir Yahudi soylu) Kudüs'e vali olarak gönderdi. Bu görev tamamlandıktan sonra Nehemya, Ezra'ya Musa'nın Yasası'nı (Tevrat) toplanmış İsraillilere okuttu ve halk ve rahipler, yasayı korumak ve kendilerini diğer tüm halklardan ayırmak için bir antlaşma yaptılar.

 

Birazcıkta israiloğullarına özgürlüğünü veren hatta onlara para verip gidin tapınağınızı yapın diyen Pers Cyrus kimdir onu anlayalım,

 

Sonra Cyrus ve Tanrı arasındaki ittifak açıkça ortaya çıkıyor:

Önündeki ulusları boyunduruk altına almak ve kralların belini soymak için sağ elinden aldığı meshedilmişine, Koreş'e Rab şöyle diyor: Kapıları bir daha kapanmasın diye önünde kapıları zorlamak için: Ben senden önce gideceğim. yükseklikleri. Bronz kapıları kıracağım, demir parmaklıkları kıracağım. Ben Rab olduğumu bilesiniz diye gizli hazineleri, gizli yığılmaları size vereceğim.

İşaya 45:1–3


Klasik Yahudi kaynakları arasında İncil'in yanı sıra Josephus (MS 1. yüzyıl), Cyrus'un Yahudileri esaretten kurtardığını ve tapınağın yeniden inşasına yardım ettiğini söyler. Ayrıca hükümdarlara ve valilere mabedin yeniden inşasına katkıda bulunmaları gerektiğini yazdı ve mabedin yeniden inşasında onlara yardım etti. Cyrus'un Yahudilere yazdığı bir mektup Josephus tarafından anlatılmaktadır:


Ülkemde yaşayan Yahudilerden diledikleri kadar kendi ülkelerine dönmelerine, şehirlerini yeniden inşa etmelerine ve Kudüs'te Tanrı'nın tapınağını daha önce olduğu yerde inşa etmelerine izin verdim. Ben de haznem Mithridates'i ve Yahudilerin valisi Zorobabel'i mabedin temellerini atmaları ve onu altmış arşın yüksekliğinde ve aynı enlemde, cilalı taşlardan üç, bir de bir bina yapmaları için gönderdim. ülkenin odunundan ve aynı düzen, üzerinde Tanrı'ya kurban sundukları sunağa kadar uzanır. Ayrıca bu şeylerin giderlerinin de gelirlerimden verilmesini talep ediyorum. Ayrıca, kral Nebukadnetsar'ın mabetten yağmaladığı kapları da gönderdim ve onları haznedar Mithridates'e ve Yahudilerin valisi Zorobabel'e verdim ki onları Yeruşalim'e götürsünler ve geri getirsinler. Tanrı'nın tapınağı. Şimdi sayıları şöyledir: Elli altın ve beş yüz gümüş; kırk Thericlean fincan altın ve beş yüz gümüş; elli bason altın ve beş yüz gümüş; [içki sunularını] dökmek için otuz kap ve üç yüz gümüş; otuz şişe altın ve iki bin dört yüz gümüş; bin başka büyük gemiyle. Küçük sığırları ve şarap ve yağ için iki yüz beş bin beş yüz drahmi olduğu gibi, atalarından aldıkları şerefin aynısını onların da almasına izin veriyorum; ve buğday unu için yirmi bin beş yüz artaba; ve bu masrafların onlara Samiriye'den ödenmesi gereken haraçlardan verilmesini emrediyorum. Kâhinler de Musa'nın yasalarına göre bu kurbanları Yeruşalim'de sunacaklar; ve onları sunduklarında, Pers krallığının devam etmesi için kralın ve ailesinin korunması için Tanrı'ya dua edecekler. Ama benim vasiyetim, bu buyruklara uymayanların ve onları geçersiz kılanların bir çarmıha gerilmesi ve mallarının kralın hazinesine getirilmesidir."

 

 

Evet yahudilerin ellerindeki yazmalara göre Cyrus Babil’in kralıda olsa eski ahite göre Tanrı tarafından Meshedilmiş bir kralmış. Burada kullanılan ibranice kelime,

 

 

H4899

מָשִׁיחַ

mâshı̂yach

maw-shee'-akh

From H4886anointed; usually a consecrated person (as a king, priest, or saint); specifically the Messiah: - anointed, Messiah.

H4886'dan; meshedilmiş; genellikle kutsanmış bir kişi (kral, rahip veya aziz olarak); özellikle Mesih: - meshedilmiş, Mesih.

Total KJV occurrences: 39

 

 

Gördüğümüz gibi buymuş. Biz ilahi yazmalarda Babili hep kötülüğün kaynağı olarak bilirdik değilmi, birden karşımıza Tanrı tarafından Meshedilmiş bir kral çıktı, şimdi tüm bu bilgileri analiz edip anlamaya çalışalım.

 

Millattan Önce 1351 – 1334 tarihleri arasında yaşadığına inanılan Akhenaten isimli bir fravun var ve bu fravun bilimsel olarak dünyada ilk kez tek Tanrı fikrini ortaya atan biri.

 

Diğer taraftan Tanrının seçilmiş olduğu kavim iddiasında olan İsrailoğulları ise Ezra kitabına göre, Büyük Pers Cyrus, Babil'i ele geçirdikten sonraki yıl, MÖ 538'de sürgüne son verdi. Yani sürgünden kurtuldular ve kendilerininde kabul ettiği gibi ellerinde herhangi bir ilahi yazı kalmamış bundan dolayı Ezra’nın önderliğinde bu kitabı tekrar yazacaklardır.

 

Ana hatlarıyla bakarsak eski ahit genelde Babili kötülüğün kaynağı gören ve gösteren bilgilerle doludur, diğer taraftan eski ahite göre ortada çok önemli bir bilgi daha vardır, nedir bu bilgi.

 

 

2Sa 7:8  "Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin: 'Her Şeye Egemen RAB diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. 

2Sa 7:12  Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. 

2Sa 7:13  Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. 

Psa 89:35  Bir kez kutsallığım üstüne ant içtim, Davut'a yalan söylemeyeceğim. 

Psa 89:36  Onun soyu sonsuza dek sürecek, Tahtı karşımda güneş gibi duracak, 

Psa 89:37  Göklerde güvenilir bir tanık olan ay gibi Sonsuza dek kalacak." 

 

 

Evet eski ahite göre İsrailoğullarının Babilde sürgün olmalarından önce ortada bir kral var ve bu Davut’tur ve Tanrı Davut’un soyundan birinin krallığını sonsuza kadar sürdürme sözü vermiştir. Tarihsel belgelere göre Davut kimdir böyle karekterin varlığı ispatlanmışmıdır dersek,

 

Antik Yakın Doğu tarihçileri, David'in muhtemelen MÖ 1000 civarında yaşadığı konusunda hemfikirdir, ancak onun hakkında tarihsel bir figür olarak üzerinde anlaşmaya varılan çok az şey vardır. Aram-Şam kralı tarafından MÖ 9. yüzyılın sonlarında / 8. yüzyılın başlarında iki düşman krala karşı kazandığı zaferi anmak için dikilen Kenan dilinde yazılmış bir taş olan Tel Dan steli, İbranice Beit David (ביתדוד‎) ifadesini içerir. , çoğu akademisyenin "Davut Evi" olarak tercüme ettiği. MÖ 9. yüzyılda Moab kralı Mesha tarafından dikilen Mesha steli de "Davut Evi"ne atıfta bulunabilir, ancak bu tartışmalıdır. Bunun dışında, Davut hakkında bilinen her şey, tarihselliği şüpheli olan İncil literatüründen gelir ve Davut hakkında somut ve tartışmasız çok az ayrıntı vardır.

 

Görüleceği gibi Davut’un gerçekliği israil kaynaklarına göre bile ispatlanmamıştır, kısaca Babil esaretinden kurtulduklarını iddia eden israiloğulları kendileri için çok önemli bir kralın varlığını ispatlayamamıştır. Onların bunu ispatlayamaması bu kralın onlara ait olmadığını bize düşündürmeye zorlamaktadır.

 

Aklımızda tutalım Millattan Önce 1351 – 1334 tarihleri arasında yaşayan Akhenaten isimli tek Tanrı inancına inanıp bunu uygulamaya koyan biri var büyük ihtimallede Tanrının kötülüğün yuvası gördüğü Babile karşı olması gereken biri.

 

Şimdi şöyle bir varsayımda bulunalım ve bu Akhenaten isimli tek Tanrı inancı olan kişinin elinde olan bilgilere görede Davut diye bir Kralın soyundan gelecek biri sonsuza kadar hüküm sürecek ve kötülüğün anası Babil sizce bu uyanışa veya bu iddialara karşı nasıl bir tavır alır, oturur beklermi, veya bu bilgiyi unutturacak bir girişimde bulunurmu.

 

Şimdi mutlaka bir girişimde bulunur diyecekseniz, bu sizce ne olabilir.

 

Bence Babil’in burada yapması gereken, bu tek Tanrı iddiasında olan fikrin Tanrı’sının kabul edilmeyecek bir vaziyette sunulması başta gelen olmazsa olmazlardan biridir, devamında, bahsi geçen Davut soyunun kim olduğu karmaşaya düşürülmelidir.

 

Bunun için yapılması gereken, ortaya Tanrı’nın seçilmiş kavmi iddiasında olan bir gurup çıkarılmalı ve bu gurubun oluşturduğu ilahi denilen kitapta bu gerçek Tanrı şeytandan beter gösterilmeli ayrıca Tanrının seçtiği bu ulus öylesine berbat gösterilmeliki gerçek Tanrı böyle bir toplumu seçip diğer insanlara üstün konuma getirmez dedirtmeli ve, şayet bu kitap doğruysa demekki bu gerçek Tanrı değildir gerçek Tanrı varsa buradaki delile göre bizim ile daha temasa geçmemiştiri düşündürmesi gerekir.

 

Ayrıca oluşturulacak dini kitapta Davut ve soyu öylesine sunulmalı ki hakikaten Davut soyundan olabileceklerde bu bilgileri gördüğünde utancından ben bu soydan değilim demek durumuna getirilecek olmalıdır.

 

İşte bu başarıldığında Babil rahat uyuyabilir.

 

Bu aşamada Akhenaten adlı kişinin bilgilerindeki bu bahsedilen nesil biziz diyecek başka birileri ortaya konması gerekmektedir.

 

Ve bana göre Akhenaten’un bilgilerinin karşısına M.Ö 538 tarihinde Babil kralı Cyrus tarafından maddi destekte verilen bir köle ordusu bahsedilen seçilmiş halk budur diye ortaya sürülür. Ve ortaya sürülen bu halkın sahip olduğu dil ibranicedir.

 

İlginç değilmi biz bu halkız diye ortaya sürülen bu halk bu maddi desteği Tanrının kötülüğün anası dediği Babil’den alır. Babil tarafından maddi olarak desteklenen bu toplum, esaretten önce ellerindeki tüm bilgileri kaybettiğini belirtir ve kendilerine önder olan Ezra adlı bir kişi tarafından sahip olduklarını iddia ettikleri tekrardan yazıp ortaya koymaları gerekir.

 

Yazdıkları eski ahit denilen bu yazmalarda bahsi geçen Tanrının kendilerine Tanrı’nın ismi olan YHWH isimini verdiğini belirtirler.

 

Exo 3:15  "İsrailliler'e de ki, 'Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı RAB gönderdi.' Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. 

 

Gariptir Babil esaretinden sonra ellerinde belge olmadığından yeni belge oluşturacak bu toplum Tanrının kendilerine verdiği bu ismi unuttuğunu belirtirler ve neden unuttunuz sorusuna verdikleri cevap şudur,

 

Exo 20:7  "Tanrın RAB'bin adını boş yere ağzına almayacaksın.Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. 

Deu 5:11  "'Tanrın RAB'bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü RAB, adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. 

 

 

Neymiş efendim bu gördüğünüz alıntılara uymaktan dolayı bu ismi unutmuşlarmış, Bu verilen cevap insanların sorgulama yeteneği uyuşturulduğundan aaa ne kadar dindar bir toplum günaha girmemek için Tanrının kendilerine verdiği ismi anıp günaha girmemek için kullanmayıp unutmuşlar mazereti kabul edilir.

 

Oysa ellerindeki kitaptaki gerçeklere göre,

 

 

Jer 23:27  Ataları nasıl Baal* yüzünden adımı unuttuysa,onlar da birbirlerine düşlerini anlatarak halkıma adımı unutturmayı tasarlıyorlar. 

 

 

Neymiş ve yine Tanrının seçilmiş toplumu iddiasındaki bu toplum biz putlara tapmaya o kadar daldık ki Tanrının ismini unuttuk gerçeğini gizlemektedirler. Evet karşımızda Babil’in maddi olarak desteklediği fakat Tanrının bize verdiği ismin nasıl okunacağını unuttuk diyen bir toplum var, ve ne hikmetse bu toplum Tanrılarının ismini unuturken, bir çok şeyide hatırlayabilmişler.

 

Özetle Babilde köle bir toplumun biz Tanrının seçilmiş halkıyız diye ortaya çıktığı bu Babilden kurtuluş hikayesinde kendilerinin gerçekten o halk olduğunu ispatlayacak herhangi bir delilleri yok. Bu delillerin daha sonra ortaya konulması gerekmekte.

 

Daha sonra ortaya konulan delil olan eski ahit diye olan yazmalara bakıp bu delilleri görmemiz mümkünmüdür. Bence mümkündür, öncelikle şayet Babilden köle olarak çıkan bu toplum iddia ettikleri gibi Tanrının seçmiş olduğu halk ise ortaya koyduğu delil olan eski ahitte, bu Tanrıyı aşağılaması değil yüceltmesi gerekir. Devamında Tanrının gönderdim dediği peygamberleri, elçileri aşağılamaması yüceltmesi gerekir, ve özellikle bahsettikleri halk kendileri ise kendilerini yüceltmesi gerekir ve özellikle ayrıca dünyadaki kötülüğün kaynağının ne olduğunu bize anlatmaları gerekir.

 

Sanırım abartılı bir beklenti içinde değilim, şayet Babilden köle olarak çıkan bu toplum gerçekten israiloğulları ise bu beklentide olmak bence çok normal olmalı.

 

 

Fakat eski ahiti incelediğimizde,

·         Tanrı aşağılanmakta

·         Tanrının peygamberleri aşağılanmakta

·         Tanrının seçtiği kavim aşağılanmakta

·         Ve önemle, dünyadaki kötülüğün kaynağı olduğuna inandığımız iblis’in bu işlerin sorumlusu olmadığı bilgisini görürüz

 

 

Durum bu olunca eski ahiti oluşturanlar Tanrının ve O’nun seçtiği halkın düşmanımıki böylesi bir kitap ortaya koydular diye sormamak elde değil.

 

 

Sonuç buysa buradaki amaç ne olabilir, şimdi eski ahitin yazılış amacı buydu diye bir iddia ortaya atsak hayır değildi dediğinizde yukarıdaki ana hatlarıyla ortaya koyduğum sonuçların hangisine eski ahiti delil olarak kullanıp itiraz edebilirsiniz.

 

Burada eski ahit oluşturulduktan sonra gelen İsa’nın ana hatlarıyla ortaya koyduğu Tanrı sevgidir, sevginin kaynağıdır,

 

·         Jas 2:1  Kardeşlerim, yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın

·         Eph 4:25  Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz.

 

·         Col 3:15  Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldınız.Şükredici olun! 

·         1Co 12:27  Sizler Mesih'in bedenisiniz, bu bedenin ayrı ayrı üyelerisiniz.

·         Eph 3:6  Şöyle ki, öteki uluslar* da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridirve Müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vaade ortaktır. 

 

·         Rom 12:4  Bir bedende ayrı ayrı işlevleri olan çok sayıda üyemiz olduğu gibi, çok sayıda olan bizler de Mesih'te tek bir bedeniz ve birbirimizin üyeleriyiz.

 

Şimdi bu yaptığım alıntılarda İsa’nın mesajı olan insanlar arasında ayırım yapmayın, hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz gibi bir mesajı siz eski ahitte gösterebilirmisiniz. Gösteremezsiniz çünkü bu önemli mesaj eski ahitte israiloğullarının seçilmiş üstün ırk olduğu fikriyle gizlenmiştir.

 

 

Kısaca tek olan ve herkesin Tanrısı olan-olması gereken bu yaratıcının tüm insanlara siz bir bedenin üyelerisiniz demesimi doğrudur yoksa israiloğulları seçilmiş herkesten üstündür demesimi doğrudur.

 

 

Şayet İsa’nın verdiği mesaj doğruysa demekki bu mesajı bize sunmayan eski ahit bu mesaj gizlenerek yazılmıştır.

 

Devamında,

 

1Jn 3:8  Günah işleyen, İblis'tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın Oğlu, İblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. 

 

Mat 13:39  Deliceleri eken düşman, İblis'tir.  Biçim vakti, çağın sonu; orakçılar ise meleklerdir. 

1Pe 5:8  Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor.

Eph 4:27  İblis'e de fırsat vermeyin. 

Jas 4:7  Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblis'e karşı direnin, sizden kaçacaktır. 

Joh 14:30  Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni  geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. 

1Jn 3:10  Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocuklarıyla İblis'in çocukları böyle ayırt edilir. 

 

1 jn 3:8’i iyi anlayalım lütfen, İsa bize ‘’ İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir.‘’  demekte ve düşmanımızın iblis olduğunu belirtmekte ve iblise fırsat vermeyin direnin demektedir.

 

Ayrıca kardeşinide sevmeyen Tanrı'dan değildir demekte, İsa’ya göre tüm insanlık bir bedense bir gurubun ben sizden üstünüm demesi sizce Tanrıdan olabilirmi, şayet değil ise İsa bu kişileri nasıl tanıtmış, kardeşini sevmeyen İblis’in çocuğudur demiştir.

 

Şimdi eski ahite veya eski ahiti bize savunan bir hahama sorsak iblis başlangıçtan beri günah işlemekte olan Tanrıya isyan etmiş bir varlık dermi, demez, bir hahama göre iblis hiçbir zaman Tanrı’nın emrinden çıkmamıştır.

 

Şimdi İsa’ya göre böylesi önemli bir bilgi eski ahitte yoksa yani düşmanımızın iblis olduğu belirtilmemişse ve hem iblisin başlangıçtan beri düşmanız olduğu bilgisini gizleyenler ve  biz Tanrının üstün ırkıyız yani sizle aynı değiliz diyenler açaba bu iblisin düşmanımız olduğu bilgisini bizden neden gizlemişlerdir ve kimin çocuklarıdır bunlar.

 

İblis’in ezeli düşmanımız olduğu bilgisi olması gereken eski ahitte neden yoktur.

 

 

Gelelim eski ahitte Tanrının sunulmasına,

 

Gen 32:24  Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağarıncaya kadar onunla güreşti. 

Gen 32:25  Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca, onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki, güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı. 

Gen 32:26  Adam, "Bırak beni, gün ağarıyor" dedi. Yakup, "Beni kutsamadıkça seni bırakmam" diye yanıtladı. 

Gen 32:27  Adam, "Adın ne?" diye sordu. "Yakup." 

Gen 32:28  Adam, "Artık sana Yakup değil, İsrail denecek" dedi, "Çünkü Tanrı'yla, insanlarla güreşip yendin." 

Gen 32:29  Yakup, "Lütfen adını söyler misin?" diye sordu. Ama adam, "Neden adımı soruyorsun?" dedi. Sonra Yakup'u kutsadı. 

Gen 32:30  Yakup, "Tanrı'yla yüzyüze görüştüm, ama canım bağışlandı" diyerek oraya Peniel adını verdi

 

 

Bu alıntılara göre Yakup bir adam ile güreşir ve onu yener, Gen 32:28 Tanrıyla insanlarla güreşip yendin der, burada kullanılan kelime ELOHIM kelimesidir ve Tanrı dahil, şeytanı belirtirkende kullanılmış bir kelimedir.

 

Yakup bu galibiyetten sonra İsrail adını alır neymiş İsrailin anlamı Tanrıyla güreşip yenen anlamıda varmış.

 

Ne garip bir durum değilmi, burada eski ahit yazarları Tanrının yenilebileceği iddiasındadırlar. İlahi bilgilere baktığımızda Tanrıyı yeneceğine inanan birde ŞEYTAN vardır. Anlaşılan şeytan ve israil aynı mantıkda gibidir.

 

Devamında ikiz olarak ikinci ikiz doğan Yakup kardeşinin ilkdoğan hakkını ve Onun babasının kutsamasını üçkağıtla ikiz kardeşi Esav’dan alır.

 

Gen 25:23  RAB onu şöyle yanıtladı: "Rahminde iki ulus var, Senden iki ayrı halk doğacak, Biri öbüründen güçlü olacak, Büyüğü küçüğüne hizmet edecek." 

Gen 25:24  Doğum vakti gelince, Rebeka'nın ikiz oğulları oldu. 

Gen 25:25  İlk doğan oğlu kıpkırmızı ve tüylüydü; kırmızı bir cüppeyi andırıyordu. Adını Esav koydular. 

Gen 25:26  Sonra kardeşi doğdu. Eliyle Esav'ın topuğunu tutuyordu. Bu yüzden İshak ona Yakup adını verdi. Rebeka doğum yaptığında İshak altmış yaşındaydı. 

Gen 25:27  Çocuklar büyüdü. Esav kırları seven usta bir avcı oldu. Yakup'sa hep çadırda oturan sakin bir adamdı. 

Gen 25:28  İshak Esav'ı daha çok severdi, çünkü onun getirdiği av etlerini yerdi. Rebeka ise Yakup'u severdi. 

 

Gen 25:29  Bir gün Yakup çorba pişirirken Esav avdan geldi. Aç ve bitkindi. 

Gen 25:30  Yakup'a, "Lütfen şu kızıl çorbadan biraz ver de içeyim. Aç ve bitkinim" dedi. Bu nedenle ona Edom adı da verildi. 

Gen 25:31  Yakup, "Önce sen ilk oğulluk hakkını bana ver" diye karşılık verdi. 

Gen 25:32  Esav, "Baksana, açlıktan ölmek üzereyim" dedi, "İlk oğulluk hakkının bana ne yararı var?" 

Gen 25:33  Yakup, "Önce ant iç" dedi. Esav ant içerek ilk oğulluk hakkını Yakup'a sattı. 

Gen 25:34  Yakup Esav'a ekmekle mercimek çorbası verdi. Esav yiyip içtikten sonra kalkıp gitti. Böylece Esav ilk oğulluk hakkını küçümsemiş oldu. 

 

Gen 27:5  İshak, oğlu Esav'la konuşurken Rebeka onları dinliyordu. Esav avlanmak için kıra çıkınca, 

Gen 27:6  Rebeka oğlu Yakup'a şöyle dedi: "Dinle, babanın ağabeyin Esav'a söylediklerini duydum. 

Gen 27:7  Baban ona, 'Bana bir hayvan avla getir' dedi, 'Lezzetli bir yemek yap, yiyeyim. Ölmeden önce seni RAB'bin huzurunda kutsayayım.' 

Gen 27:8  Bak oğlum, sana söyleyeceklerimi iyi dinle: 

Gen 27:9  Git süründen bana iki seçme oğlak getir. Onlarla babanın sevdiği lezzetli bir yemek yapayım. 

Gen 27:10  Yemesi için onu babana sen götüreceksin. Öyle ki, ölmeden önce seni kutsasın." 

 

 

Bu hikayedeki anlatımla eski ahit bizim veya bu yazmalara inananların bilinç altına Tanrıyla güreşip yenebilirsin, bir başkasının hatta bu ikiz kardeşinde olsa onların hakkını üçkağıtla alabilirsin, tüm bunlarda sorun yok Tanrı yine seni kutsar mantığını çakmış olmuyorlarmı.

 

Eski ahitin Tanrı’nın birçok yerde nasıl aşağıladığı ile ilgili alıntılar bayağı çok makaleyi uzatmama açısından tüm detaylara dalmayayım. Ama eski ahitin verdiği ilhamla buna döneceğim.

 

Şimdi eski ahit birçok insanın peygamber, kutsal gördüğü insanları nasıl sunar ona bakalım kısaca,

 

Gen 9:20  Nuh çiftçiydi, ilk bağı o dikti. 

Gen 9:21  Şarap içip sarhoş oldu, çadırının içinde çırılçıplak uzandı. 

Gen 9:22  Kenan'ın babası olan Ham babasının çıplak olduğunu görünce dışarı çıkıp iki kardeşine anlattı. 

Gen 9:23  Sam'la Yafet bir giysi alıp omuzlarına attılar, geri geri yürüyerek çıplak babalarını örttüler. Babalarını çıplak görmemek için yüzlerini öbür yana çevirdiler. 

Gen 9:24  Nuh ayılınca küçük oğlunun ne yaptığını anlayarak, 

Gen 9:25  şöyle dedi: "Kenan'a lanet olsun, Köleler kölesi olsun kardeşlerine. 

 

Bu alıntıda Nuh’un küçükoğlunun neden lanetlendiğini bir türlü anlayamamıştım, bir papaza bunu sorduğumda burda Nuh’un sarhoşken küçük oğlunun ona tecavüz ettiğinden dolayı lanetlendiği açılımını yapmıştı. Korkunçluğa bakarmısınız.

 

Neyse devam edelim,

 

Gen 38:11  Bunun üzerine Yahuda, gelini Tamar'a, "Babanın evine dön" dedi, "Oğlum Şela büyüyünceye kadar orada dul olarak yaşa." Yahuda, "Şela da kardeşleri gibi ölebilir" diye düşünüyordu. Böylece Tamar babasının evine döndü. 

Gen 38:12  Uzun süre sonra Şua'nın kızı olan Yahuda'nın karısı öldü. Yahuda yası bittikten sonra arkadaşı Adullamlı Hira'yla birlikte Timna'ya, sürüsünü kırkanların yanına gitti. 

Gen 38:13  Tamar'a, "Kayınbaban sürüsünü kırkmak için Timna'ya gidiyor" diye haber verdiler. 

Gen 38:14  Tamar üzerindeki dul giysilerini çıkardı. Peçesini örttü, sarınıp Timna yolu üzerindeki Enayim Kapısı'nda oturdu. Çünkü Şela büyüdüğü halde onunla evlenmesine izin verilmediğini görmüştü. 

Gen 38:15  Yahuda onu görünce fahişe sandı. Çünkü yüzü örtülüydü. 

Gen 38:16  Yolun kenarına, ona doğru seğirterek, kendi gelini olduğunu bilmeden, "Hadi gel, seninle yatmak istiyorum" dedi. Tamar, "Seninle yatarsam, bana ne vereceksin?" diye sordu. 

Gen 38:18  Yahuda, "Ne vereyim?" diye sordu. Tamar, "Mührünü, kaytanını ve elindeki değneği" diye yanıtladı. Yahuda bunları verip onunla yattı. Tamar hamile kaldı. 

 

 

Bu anlatımda görüleceği gibi Yahuda kasabaya giderken kendine fahişe  süsü veren gelinini görüyor ve  "Hadi gel, seninle yatmak istiyorum" diyor ne güzel ahlak değilmi ve gelini ondan hamile kalıyor.

 

Buna benzer bir hikaye yine Lut ile ilgili geçmekte,

 

Gen 19:31  Büyük kızı küçüğüne, "Babamız yaşlı" dedi, "Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok. 

Gen 19:32  Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım." 

Gen 19:33  O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi. 

Gen 19:34  Ertesi gün büyük kız küçüğüne, "Dün gece babamla yattım" dedi, "Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat." 

Gen 19:35  O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi. 

Gen 19:36  Böylece Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar. 

Gen 19:37  Büyük kız bir erkek çocuk doğurdu, ona Moav adını verdi. Moav bugünkü Moavlılar'ın atasıdır. 

Gen 19:38  Küçük kızın da bir oğlu oldu, adını Ben-Ammi koydu. O da bugünkü Ammonlular'ın atasıdır. 

 

Buyrun babasınla yatan ve ondan çocukları olan bir başka biri burada verilen mazeretler önemli değildir, burada yapılan Tanrı’nın peygamberini aşağılamak ve insanların aklına böylesine pis düşünceleri sokmaktır.

Devam edelim, ve gelelim eski ahitin en meşhur karakteri Davut’a

 

1Sa 25:43  Davut Yizreelli Ahinoam'ı da eş olarak almıştı. Böylece ikisi de onun karısı oldular. 

1Sa 27:3  Aileleriyle birlikte Gat'ta Akiş'in yanına yerleştiler. İki karısı Yizreelli Ahinoam'la Karmelli Naval'ın dul karısı Avigayil de Davut'un yanındaydı. 

2Sa 3:3  ikincisi Karmelli Naval'ın dulu Avigayil'den Kilav, üçüncüsü 

2Sa 3:4  dördüncüsü Hagit'ten Adoniya, beşincisi Avital'ın oğlu Şefatya, 

2Sa 3:5  altıncısı Davut'un eşi Egla'dan Yitream. Davut'un bu oğullarının hepsi Hevron'da doğdular. 

1Ch 3:2  üçüncüsü Geşur Kralı Talmay'ın kızı Maaka'dan Avşalom, dördüncüsü Hagit'ten Adoniya, 

1Ch 3:3  beşincisi Avital'dan Şefatya, altıncısı karısı Egla'dan Yitream. 

 

Genel inanç Davut’un 8 eşi olduğu kabul görür bunun yanında kaç tane cariyesi olduğu belirsizdir, eşleri Michal, Ahinoam, Abigail, Maachah, Haggith, Abital, Eglah, Bathsheba kısaca Davut’un eş sorunu yoktur ve Davut bir akşam üstü, yataktan kalkar ve,

 

 

2Sa 11:2  Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü.Kadın çok güzeldi. 

2Sa 11:3  Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, "Kadın Eliam'ın kızı Hititli* Uriya'nın karısı Bat-Şeva'dır" dedi. 

2Sa 11:4  Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi.  Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı.  Sonra kadın evine döndü. 

2Sa 11:5  Gebe kalan kadın Davut'a, "Gebe kaldım" diye haber gönderdi. 

 

2Sa 11:14  Sabahleyin Davut Yoav'a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi. 

2Sa 11:15  Mektupta şöyle yazdı: "Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki, vurulup ölsün." 

 

2Sa 11:24  Bunun üzerine okçular adamlarına surdan ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü; kulun Hititli Uriya da öldü." 

 

 

Evet komuşusunun karısını görür onu eve çağırır yatarlar ve kadın hamile kalır. Davut’un buna bulduğu çözüm kadının kocasının öldürülmesi için savaşta ön cepheye koydurulmasını istemek olur ve kadının kocası öldürülür.

Kısaca bu hikayeye göre Davut Tanrı’nın Musa ile verdiği üç emre karşı gelir bunlar zina yapmayacaksın ve adam öldürmeyeceksin ve komşunun karısına göz dikmeyeceksindir.

 

Exo 20:14  "Zina etmeyeceksin. 

Exo 20:17  "Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin."

Exo 20:13  "Adam öldürmeyeceksin.

 

Peki Davut’un bu günahkarlığını Tanrı nasıl cezalandırır dersek,

 

2Sa 12:9  Öyleyse neden RAB'bin gözünde kötü olanı yaparak, onun sözünü küçümsedin? Hititli* Uriya'yı kılıçla öldürdün,Ammonlular'ın kılıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın.

2Sa 12:10  Bundan böyle, kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya'nın karısını kendine eş olarak aldın. 

2Sa 12:11  "RAB şöyle diyor: 'Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğimgüpegündüz karılarının koynuna girecek. 

 

2Sa 12:13  Davut, "RAB'be karşı günah işledim" dedi. Natan, "RAB günahını bağışladı, ölmeyeceksin" diye karşılık verdi, 

2Sa 12:14  "Ama sen bunu yapmakla, RAB'bin düşmanlarının O'nu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek." 

 

Evet bu okuduklarımız Tanrının Davut’a vereceği cezadır, kısaca Davut kendine karşı herhangi bir ceza almamış bu ceza onun soyuna verilmiş ve Tanrı bu ilişkiden doğan masum çocuğu öldürmeye karar verir.

 

Bu hikayeden benim aldığım mesaj, Davut komşusunun karısına göz diken komşusunun karısınla evli iken yatan bir karekter ve bu kadının kocası aradan çıksın diye onu ölüme yollayan biri. Bana ısınacağım bir karekter gibi gelmedi ve adil olması gereken Tanrı burada masum bir çocuğu öldürerek ceza kesmiş imiş, ben burada Davut’un böylesi bir çirkinliği yaptığına ve Tanrının böyle bir karar verdi iddiasını Tanrıya küfr sayıyorum, Burada hem Davut hemde Tanrı gerçekten ciddi aşağılanmaktadır.

 

Ve bu Davut’un soyunun neler yaptığına bakalım,

 

2Sa 13:1  Davut'un oğlu Avşalom'un Tamar adında güzel bir kızkardeşi vardı. Davut'un başka bir oğlu, Amnon Tamar'a gönül verdi. 

2Sa 13:2  Amnon üvey kızkardeşi Tamar yüzünden yatağa düşecek kadar üzüntüye kapıldı. Çünkü Tamar erden bir kızdı ve Amnon ona bir şey yapmayı olanaksız görüyordu. 

2Sa 13:11  Yesin diye yemeği ona yaklaştırınca, Amnon Tamar'ı yakalayarak, "Gel, benimle yat, kızkardeşim" dedi. 

2Sa 13:12  Ama Tamar, "Hayır, kardeşim, beni zorlama!" dedi, "İsrail'de böyle şey yapılmamalıdır! Bu iğrençliği yapma! 

2Sa 13:14  Ne var ki, Amnon Tamar'ı dinlemek istemedi. Daha güçlü olduğu için onunla zorla yattı.

 

Evet Davut’un oğlu Davut’un başka eşinden olan kızkardeşine tecavüz etmekte, devamında ise,

 

2Sa 13:29  Hizmetkârlar Avşalom'un buyruğuna uyarak Amnon'u öldürdüler. Kralın öbür oğulları katırlarına atlayıp kaçtılar. 

 

Evet Davut’un bir oğlu diğerini öldürmekte, devamında ise,

 

2Sa 16:20  Avşalom Ahitofel'e, "Ne yapmalıyız, bize öğüt ver" dedi. 

2Sa 16:21  Ahitofel, "Babanın saraya bakmak için bıraktığı cariyelerle yat" diye karşılık verdi, "Böylece bütün İsrail babanın nefretini kazandığını duyacak ve seni destekleyenlerin tümü kendilerini daha da güçlenmiş bulacaklar." 

2Sa 16:22  Sarayın damında Avşalom için bir çadır kurdular. Avşalom bütün İsrailliler'in gözü önünde babasının cariyelerinin yanına girdi. 

 

Görüldüğü gibi devamında Davut’un oğlu babasının namusuna leke sürmüş Davut’a ait kadınlar ile yatmıştır. Hikaye devam ettikçe Davut’un soyundan tiskinmemek elde değil. Devamında Davut’un tahtına Süleyman geçer, Süleyman Davut’un zina yaptığı Bat-Şeva'dan olan ikinci oğludur.

 

Süleyman tahta geçtiğinde,

 

1Ki 3:5  RAB Tanrı, Givon'da o gece rüyada Süleyman'a görünüp, "Sana ne vermemi istersin?" diye sordu. 

1Ki 3:7  "Ya RAB Tanrım! Ben henüz çocuk denecek bir yaşta, yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu babam Davut'un yerine kral atadın. 

1Ki 3:9  Bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki, iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir!" 

1Ki 3:10  Süleyman'ın bu isteği Rab'bi hoşnut etti. 

1Ki 3:11  Tanrı ona şöyle dedi: "Madem kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin; isteğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki, benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir. 

1Ki 3:13  Sana istemediklerini de vereceğim: Yaşadığın sürece öbür kralların erişemeyeceği bir zenginlik ve onura ulaşacaksın. 

 

Evet Tanrı Süleymana bilgelik ve kimsenin ulaşamayacağı bir zenginlik vereceği sözü verir. Evet Tanrının BİLGELİK verdiği bu süleyman ne yapar,

 

1Ki 11:4  Süleyman yaşlandıkça, karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı RAB'be adayan babası Davut gibi yaşamadı. 

1Ki 11:5  Saydalılar'ın tanrıçası Aştoret'e* ve Ammonlular'ın iğrenç ilahı Molek'e* taptı.

1Ki 11:6  Böylece RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı, RAB'bin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla RAB'bi izlemedi. 

1Ki 11:9  İsrail'in Tanrısı RAB, kendisine iki kez görünüp, "Başka ilahlara tapma!" demesine karşın, Süleyman RAB'bin yolundan saptı ve O'nun buyruğuna uymadı. Bu yüzden RAB Süleyman'a öfkelenerek, 

1Ki 11:11  "Seninle yaptığım antlaşmaya ve kurallarıma bilerek uymadığın için krallığı elinden alacağım ve görevlilerinden birine vereceğim" dedi, 

 

Ve yine yukarıda okuduğumuz alıntılarda hem Tanrı’nın önemli peygamberlerinden Süleymanın ve Tanrının aşağılandığını görmekteyiz. 1 Ki 3:11’de gördüğümüz gibi Süleyman Tanrının BİLGELİK verdiği bir kişi, sizce Tanrının bilgelik verdiği bir kişi devamında gidip putlara, şeytana taparmı, eğer taparsa demekki Tanrının verdiği bilgeliğin hiçde önemli olmadığı demek değilmidir bu.

 

Bu alıntıları bizlere yazıp sunanlar ise Tanrıdan herhangi bir bilgelik almadan putperest olmaktan şeytana tapmaktan kendilerini koruduğu iddiasında olan fakat ne hikmetse Tanrının kendilerine verdiği isminin nasıl okunacağını unuttuk diyenler. Sizce hangi birine inanmalıyız.

 

Ana hatlarıyla görüleceği gibi eski ahit Tanrıyı ve Tanrı’nın seçtiği insanları aşağılamakta hatta kendisinden sonsuza kadar kral olacak denilen Davut’un soyunu bize berbat bir soy olarak sunmaktadır. Eski ahitteki bu hikayeleri tarafsız gözle okuyan biri Davut ve soyu ne rezil bir soy ben bu soydan isem ben bunu kabul etmiyorum demezmi, ve işte bana göre eski ahit tamda bunu diyebilmemiz maksadıyla yazılmıştır.

 

Diğer taraftan Tanrının seçtiği kavim olduğu iddiasında olan Babil’den esaretten kurtulduğunu savunan günümüz israiloğulları olduğu iddiasında olan bu insanların eski ahitte geçen hikayelerde israiloğullarınıda nasıl aşağıladığını yine eski ahitte görebilirsiniz.

 

Evet eski ahitteki anlatımlara göre israiloğlları Musa’dan sonra putperestliğe ve satanizme öylesine dalmıştır ki Tanrı’nın ismini bile unutmuştur. Tanrı’nın ismini unuttuk ama bu kadar rezil olayı hatırladık ve yazdık diyen bu insanlara ne kadar güvenilebilir.

 

Evet eski ahite göre Davut diye bir kral gelmiş ve yine eski ahite göre Davut’a soyundan çıkacak birine sonsuza kadar krallık sözü verilmiştir. Ve unutmayalım bahsi geçen Davut’ israiloğullarının Babil esaretinden önce yaşamıştır.

 

Günümüz bilgisine göre Davut’u temsil ettiği belirtilen birde DAVUT YILDIZI vardır.

 

Bu yıldız bize bir ipucu verebilirmi dersek,

 

TÜRKLER’DE 6 KÖŞELİ YILDIZ

 

Yıllardır İsrailoğulları’na ait diye bildiğimiz bu sembol Ön Türk boylarında (Göktürklerden önceki devir), Tamga olarak daha sonra ki Türk Boylarında ise Çolpan Yıldızı diye adlandırılmıştır. Nitekim 6 köşeli yıldız Yahudilerden çok önce Türklerde; Karamanoğulları, Germiyanoğlulları ve Candaroğulları Beyliği’nin sancağında, Anadolu Selçukluların, Artukoğulların’ın, İlhanlıların mimari eserlerinde (cami, sikke, konak vs.) ve kitabelerinde çokça amblem olarak kullanılmıştır. Hatta Anadolu’da ilk kurulan Türk devleti Danişmentlerin mezarlıklarında, Antalya ve çevresine yerleşen Teke Türkmenlerin ’in sancağında, Orta Avrupa’da İdil, Ural ve Alpler’ in tarihi eserlerinde, Anadolu ve Mezopotamya’da görülmüş farklı Türk Devletleri’nin damgalarında kullanıldığını yani Yahudilerin hiç uğrak yeri olmayan Türk kültüründe bu şekle rastlamaktayız. Halkı, askeri birlikleri, kullanılan resmi dili kısacası her bakımdan Türkler ’in izinin olduğu kurucusu Selahattin Eyyubi’nin olduğu Eyyubi Devleti tarafından bastırılan paranın arka yüzünde bu şekil yer almaktadır. Daha ilginci de şudur ki kimi Yahudiler ve Türkler’ in karşılaştırıldığı tarih araştırmaları sonucunda,Ural Dağları arasındaki steplerde imparatorluk kuran ve bildiğimiz gibi Musevi inancını benimseyen Hazar Türkleri, İmparatorluğu’nun bayrağına bu sembolü yerleştirmiştir. Nüfusunun %93’ünü Hazar Türkler ’inin oluşturduğu Musevi Kültürüne de Hazarlardan geçtiği yazılmaktadır. Bunu Evliya Çelebi Seyahatnamesinde de dile getirmektedir.

 

 

Evet ortada böylesine ciddi iddialar var, bu yıldız israiloğullarının babil esaretinden önce Türk’lerde ve bir çok milletce kullanılmış bir sembol ve geçmişi ciddi eski bir zamana uzanmaktadır.

 

Bu bilgiyle bahsi geçen Davut günümüz israiloğullarına ait olmayan bir karekter diyebilirmiyiz. Pek tabi yanlızca bu bilgiden dolayı Davut ve öncesi peygamberlerine bu peygamberler bize ait diyen Türk araştırmacılarda var.

 

Ve unutmayalım M.Ö13yy’da Mısırda bir fravun olan Akenaton tek Tanrı inancını ortaya atan ve bu amaçla mücadele etmiş biri ve bildiğimiz gibi kendini yahudi tanıtmamış biri, bu tarihsel bir gerçek.

 

Bana göre ibranilerin olmadığı halde kendilerini israiloğlulları olarak tanıtmalarına daha somut bir delil gereklidir ve böylesi bir delil varmıdır dersek, evet bence vardır. Bu delil ellerindeki ibranice yazılan eski ahitte mevcuttur.

 

Bu delil ibranice olan eski ahitin Türk’çe duyumla yazıldığıdır. Lütfen şunu karıştırmayın ben Tevrat ve Zebur’un Türkçe yazıldığını iddia etmiyorum, ibranice yazılmış eski ahitin Türkçe duyumla yazıldığını iddia ediyorum.

 

Eski ahit üzerinde yaptığım araştırmalarda eski ahitin Türkçenin bitişik kelimelerle üretilen bir dil olmasının ortaya koyduğu gerçekle, duydukları bu hikaye ibraniceye aktarılırken kelimeler kök anlamlarına indirgenmiştir ve günümüzde ise kendi lisanlarına veya birbaşka lisana tercüme edilirken bu indirgendiğinden kaybolan kelimeler cümleye pompalanmak zorunda kalınmıştır.

 

Daha somut örnek vermem gerekirse, eski ahitte YHWH ve ELOHIM’in Tanrının iki ismi gibi sunulma sorunu vardır. Aslında bu ELOHIM kelimesine Türkçe anlam dışında verilecek hiçbir anlam şuan eski ahit uzmanlarının bu soruna çare üretmesini engellemiştir. İbranicede ELOAH yani ELOHIM’in kök kelimesi olan bu kelime Türkçemizde ve ibranicede İLAH anlamındadır, ne kadar yakın bir anlam değilmi, bu tesadüfün pek önemi yok asıl püf noktası siz İLAH kelimesine IM eki eklerseniz bu İLAHIM olur, oysa ibranicede IM eki ler, lar yani çoğul ekidir.

 

Kısaca Türkçe konuşan biri Tanrısına İLAHIM diyebilir ve demesi gerekir. ibraniler için bir başka sorun ise Türkçe konuşan Tanrı’da kendisine İLAHIM diyebilir, görüleceği gibi aynı ses fakat anlamı söyleyene göre değişmekte.

Bu örnekten yola çıktığımızda Tanrının iki ismi olarak bize sunulan ve bu gerçeği kapamaya çalışsalarda, bu Tanrı yine bu iki kelimeyi kullanıp kendisine ELOHIM YHWH diyebilir, burada onların verdiği anlam ile Tanrı isimleri tekrarlıyor gibi saçma bir anlam çıkar oysa Türkçe mantıkla Tanrı burada Ben YHWH İLAHIM demekte kısaca ilah olduğunu söylemektedir.

 

Kısaca bu kapandan kurtulma şansları yok gibi.

 

Bu ve bunun gibi Türkçe izlerin eski ahitte olduğunu şu makalemde detaylarıyla görebilirsiniz. Tıklayıp makaleye ulaşabilirsiniz.

 

Ortada böylesi bir gerçek varken şayet ibranilerin elindeki eski ahit denilen yazmaların kaynağı Türkçeyse burada bahsedilen Davut’un soyunun Türklerden çıkacağı iddiasında değilim fakat bu aşamada bu işaret Türkleri göstermekte. Bize verilen bilgilerle ulaşabildiğim aşama bu, bence derinlemesine araştırılması gereken, Babil sürgününden sonra biz seçilen kavimiz diye ortaya çıkıp birşeyler yazan bu toplumun elindeki bu yazılar derinlemesine aratırılıp bir başka milletin lisanına ait izler varmıdırı ortaya koymak gerekir.

 

Bu aşamada eski ahiti okuduğumuzda orada geçen Tanrının ve seçtiği peygamberlerin hatta seçtim dediği kavmin neden aşağılandığını anlayabiliyorsunuz sanırım.

 

Unutmayalım gerçek Tanrı’nın ibrahim ve Musa’yla ortaya koyduğu o dönemin düşmanı Babil’dir gerçeği vardır.

 

Şayet babilden Tanrı tarafından Meshedilmiş olarak bize sunulan bir kral çıkıp ülkesindeki kölelere buyrun size para gidin ülkenizi kurun kitabınızı yazın demesini başka açıdan anlamak zorundayız.

 

Bu bakış açısıda, Babil parayı bastırmış ve elindeki kölelerden kurulan bir toplumla bahsi geçen Davut’a kadar olan Tanrının mesajları Davut dahil herkes aşağılanarak bize sunulmuştur. Kısaca bu toplum kendine ait olmayan mesajı kendilerine aitmiş gibi sunup hedef şaşırtmış ve Tanrının mesajı gizlenmiştir.

 

Eski ahiti birazcık okuyan oradaki Tanrının kötülüğün kaynağı şeytanın ise bizi bu kötülükten kurtaracak bize ışığı getirecek olanın şeytan olduğunu görür, bunu gördüğünde kötülükten yana olduğu için değil kötülükten kurtulmak için satanist olur.

 

Diğer taraftan bu yazıları derinlemesine araştıran ghnostikler gibi insanlar, eski ahitte ortaya konan Tanrı ancak şeytan olabilir deyip bu bakış açısıyla din görüşlerini oluştururlar. Kısaca eski ahit insanları SEVGİ Tanrı’sına değil oradaki Tanrı’nın kötülüğün kaynağı olduğu inancına iter, bencede yazılış amacı budur.

 

Günümüz israiloğulları gerçek Tanrının kendileriyle temasta olduğunu dolayısıyla Davut’un soyununda kendi aralarında olduğunu ve Tanrının sonsuza kadar hüküm sürecek dediği kralın kendi içlerinden çıkacağı iddiasındadır. Fakat eski ahitte Tanrının peygamberlerinin Davut’un hatta onun soyunun yaptığı işlemlerin doğruluğuna inanan hiçbir aklı başında biri ben bu soydanım demez, bunun önlemini malesef almışlar.

 

Eski Ahitten bahsederken bunları düşünmek zorundayız malesef.

 

Özetle, eski ahit, Babil’inde maddi olarak desteğiyle gerçek Tanrıya ve bu Tanrının söz verdiği sonsuz kralı engellemek için yazılmıştır dememiz bence mantıklıdır.

 

Kısaca Babilinde Kralı olan pers Cyrus tek Tanrı’ya ve Tanrının belirttiği peygamberlerine ve gelecek olan Davut soyuna ilk ciddi darbeyi vurmuştur.

 

Devamı yeni ahit denilen İsa döneminde devam eder.

 

 

 

 

 

Eski ahite göre israiloğulları kimdir

 

Unutmayın eski ahit yani Tevrat veya Zebur’da dedikleri bu yazmalara göre Tanrı bu israiloğullarına kendi ismini vermiş ve,

 

Exo_3:15  "İsrailliler'e de ki, 'Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı RAB gönderdi.' Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım.

Ve Tanrının seçilmiş kavmi olduğu iddiasındaki israiloğulları Musa’dan sonra Tanrının sonsuza dek anılmak istediği ismi bile unutmuştur kısaca ortada sesli harfleri ne olduğu bilinmeyen YHWH ismi kalmıştır.

 

Tanrının ismini bile unutan bu halk daha sonra bazı yazı ve belgeleri toplamış ve işte Tanrının bizle olan temasında bize söyledikleri diye iddiada bulunmaktadır. Tanrının kendilerine verdiği ismi bile unutan bu halk daha sonra diğer herşeyi hatırladık işte belgeler diye eski ahit diye yazmaları sunmuştur. Tanrının ismini unutan bir halkın ortaya koyduğu belgelerin ne kadar doğru olabileceğine siz karar verin fakat öncelikle Tanrının seçilmiş halkı olduğu iddiasındaki bu insanlar neden Tanrının kendilerine verdiği ismi unutmuşturu kendi ellerindeki yazmalardan anlayalım,

 

Jdg 10:6  İsrailliler yine RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar; Baallar'a*, Aştoretler'e*, Aram, Sayda, Moav, Ammon ve Filist ilahlarına kulluk ettiler. RAB'bi terk ettiler, O'na kulluk etmediler. 

Jdg 2:11  İsrailliler RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar, Baallar'a* taptılar.

Jdg 2:12  Kendilerini Mısır'dan çıkaran atalarının Tanrısı RAB'bi terk ettiler. Çevrelerinde yaşayan ulusların değişik ilahlarına bağlanıp onlara taparakRAB'bi öfkelendirdiler. 

Jdg 2:13  Çünkü RAB'bi terk edip Baal'a ve Aştoretler'e* taptılar.

 

Jdg 8:33  Gidyon ölünce İsrailliler yine RAB'be vefasızlık ettiler. Baallar'a* taptılar. Baal-Berit'i ilah edinerek 

Jdg 8:34  kendilerini çevrelerindeki düşmanlarının elinden kurtaran Tanrıları RAB'bi unuttular. 

 

1Sa 12:9  Ama atalarınız Tanrıları RAB'bi unuttular. ……

1Sa 12:10  Atalarınız RAB'be, 'Günah işledik; RAB'bi bırakıp Baal'ın* ve Aştoret'in* putlarına kulluk ettik.………… 

 

1Ki 16:31  Nevat oğlu Yarovam'ın günahlarını izlemek yetmezmiş gibi, bir de Sayda Kralı Etbaal'ın kızı İzebel'le evlendi. Gidip Baal'a* hizmet ederek ona taptı.

1Ki 16:32  Baal için Samiriye'de yaptırdığı tapınağın içine bir sunak kurdu.

1Ki 16:33  Ayrıca bir Aşera* putu yaptırdı.………… 

 

1Ki 22:52  RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının, annesinin ve İsrail'i günaha sürükleyen Nevat oğlu Yarovam'ın yolunda yürüdü. 

1Ki 22:53  Baal'a* hizmet edip taptı.………….

 

2Ki 17:15  Tanrı'nın kurallarını, uyarılarını ve atalarıyla yaptığı antlaşmayı hiçe sayarak değersiz putların ardınca gittiler,…………

2Ki 17:16  Tanrıları RAB'bin bütün buyruklarını terk ettiler. Tapınmak için kendilerine iki dökme buzağı ve Aşera* putu yaptırdılar. Gök cisimlerine taptılar. Baal'a* kulluk ettiler. 

2Ki 17:17  Oğullarını, kızlarını ateşte kurban ettiler. Falcılık, büyücülük yaptılar. RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar, kendilerini kötülüğe adayarak O'nu öfkelendirdiler. 

 

2Ki 21:3  Babası Hizkiya'nın yok ettiği puta tapılan yerleri yeniden yaptırdı. İsrail Kralı Ahav gibi, Baal* için sunaklar kurdu, Aşera* putu yaptı. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti.

2Ki 21:5  Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptırdı. 

2Ki 21:6  Oğlunu ateşte kurban etti; …….

2Ki 21:7  Manaşşe yaptırdığı Aşera putunu RAB'bin Tapınağı'na yerleştirdi. ….. 

 

Jer 32:35  Ben-Hinnom Vadisi'nde ilah Molek'e* sunu olarak oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek için Baal'ın tapınma yerlerini kurdular. ……. 

Psa 106:35  Tersine öteki uluslara karıştılar, Onların törelerini öğrendiler. 

Psa 106:36  Putlarına taptılar, Bu da onlara tuzak oldu. 

Psa 106:37  Oğullarını, kızlarını Cinlere kurban ettiler.

Jer 7:31  Oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek içinBen-Hinnom Vadisi'nde, Tofet'te* puta tapılan yerler kurdular. Böyle bir şeyi ne buyurdum ne de aklımdan geçirdim. 

Psa 106:38  Kenan putlarına kurban olsun diye Oğullarının, kızlarının kanını, Suçsuzların kanını döktüler;Ülke onların kanıyla kirlendi.

Jer 23:27  Ataları nasıl Baal* yüzünden adımı unuttuysa, onlar da birbirlerine düşlerini anlatarak halkıma adımı unutturmayı tasarlıyorlar. 

 

 

Görüleceği gibi ben israiloğullarını herhangi birşeyle suçlamıyorum, bize Tanrıdandır diye sundukları belgelere göre gerçek Tanrıyı bırakıp putlara, tapmaya başlamışlar oğullarını kızlarını cinlere kurban etmişler, evet kendi oğullarını kızlarını bile cinlere kurban eden böyle bir geçmişi olan toplum ve bu toplum yukarıda işte Tanrı bizden KURBAN isteğinde bulundu diye birçok yazıyı önümüze koymaktalar.

Şimdi lütfen bu makelede alıntıladığım Tanrının KURBAN isteklerini okuyun mümkünse bir hayvanseverede okutun onunda yorumunu alın. Dinlerin insan uydurması olduğunu savunan herhangi birini veya bir hayvanseveri bu makalede verdiğim, gördüğünüz KURBAN alıntılarının gerçek olduğunu kabul edemeyeceğini göreceksiniz.

Cidden ortada böylesi bir Tanrı varsa emin olun bu Tanrı’yı bende kabul etmiyorum. İyide eski ahitte israilin Tanrısı YHWH bunları demiş işte belgeler diyeceksiniz ama bence acele ediyorsunuz, hatırlayın Kuran ne demişti,

 

Diyanet Meali:
3.71 - Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

 

 

Ayet ne diyor gerçek olanla olmayanı yani uydurma şeyleri karıştırıyorsunuz ve bu karıştırmayla GERÇEĞİ GİZLİYORSUNUZ.

Ve bu makalede okuduğunuz KURBAN ile olan alıntılar acaba israiloğullarının SATANİSTLİK döneminde yaşadıklarının eski ahite sokulumumudur diye bir soru sormuş olsak bu soruya acaba kaç kişi hayır diyebilir.

 

 

 

Eski ahitte KURBAN varmı

Bütün mesele Hristiyanlığın belkemiği olan bu KURBAN meselesinin kaynağını olan eski ahite bakarak iyice anlamamız lazımdır.

Ve unutmayalım Pavlus’a kadar hiç himse Adem ve Havva’nın cennetten kovulmasından dolayı KALITSAL GÜNAHIMIZ var olduğu fikrini İsa dahil kimse belirtmemiştir. Pavlus bunu İsa’nın aramızdan çıkacağını belirttiği bu KUZU ünvanlı kişinin kimliğini gizlemek için eski ahit ile harmanlayarak bize sunmuştur, öncelikle eski ahitten şu bilgiye bakalım,

 

Eze 18:19  "Ama siz, 'Oğul neden babasının işlediği suçlardan sorumlu tutulmasın? dersiniz. Bu oğul adil ve doğru olanı yapmış, bütün kurallarımı dikkatle izlemiştir. Böyle biri kesinlikle yaşayacaktır. 

Eze 18:20  Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır. 

Eze 18:21  "Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir. 

 

Diyen ve gayet mantıklı bir Tanrıyla karşılaşmaktayız, NEDEN BEN BİR BAŞKASININ GÜNAHI İÇİN GÜNAHKAR DOĞACAĞIM, bu mantık görüldüğü gibi eski ahitteki Tanrı’nında görüş açısı değildir.

 

Kısaca KALITSAL GÜNAH fikrinin kaynağı görüleceği gibi bu Tanrı olamaz. Peki KURBAN fikrinin kaynağı bu Tanrı olabilirmi dersek buna kaynak gösterilen eski ahite bakmak gerek yine,

 

Lev.6:8 RAB Musa'ya şöyle dedi: 
Lev.6:9 "Harun'la oğullarına buyruk ver. 
Yakmalık sunu yasası şudur: Yakmalık sunu bütün gece, sabaha kadar sunaktaki ateşin üzerinde kalacak. Sunağın üzerindeki ateş sönmeyecek. Lev.6:10 Kâhin keten giysisini, keten donunu giyecek. Sunağın üzerindeki yakmalık sunudan kalan külü toplayıp sunağın yanına koyacak. Lev.6:11 Giysilerini değiştirdikten sonra külü ordugahın dışında temiz bir yere götürecek.

 

Num.28:1 RAB Musa'ya şöyle dedi: 
Num.28:2 "İsrailliler'e buyur ve de ki: 'Bana olan sunuyu, 
beni hoşnut eden koku olarak yakılan sunu için yiyeceği belirlenen zamanda bana sunmaya dikkat edeceksiniz.'  Num.28:3 Onlara de ki, 'RAB'be sunacağınız yakılan sunu şudur: Günlük yakmalık sunu olarak her gün bir yaşında kusursuz iki erkek kuzu sunacaksınız.  Num.28:4 Kuzunun birini sabah, öbürünü akşam üstü sunun.  Num.28:5 Kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak dörtte bir hin sıkma zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa ince un sunacaksınız.

Lev.1:9 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını ve ayaklarını yıkayacak. Kâhin de hepsini yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunağın üzerinde yakacaktır. 
Lev.1:13 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı. Kâhin bunları sunak üzerinde yakarak sunmalı. Bu yakmalık sunu, 
yakılan sunuve RAB'bi hoşnut eden kokudur.

 

Exo.29:17 Koçu parçalara ayırıp bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıka, başla öteki parçaların yanına koy. Exo.29:18 Sonra koçun tümünü sunağın üzerinde yak. Bu RAB'be sunulan yakmalık sunu, yakılan güzel kokulu sunudur. Eze 43:24  Bunları RAB'bin önüne getireceksin. Kâhinler üzerlerine tuz serpip yakmalık sunu olarak RAB'be sunacaklar. 

Lev.8:21 Bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıkadı ve koçun tümünü sunağın üzerinde yaktı. Bu bir yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokuyduMusa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.

 

Lev.1:14 " Eğer kişi yakmalık sunu olarak RAB'be kuş sunmak istiyorsa, kumru ya da güvercin sunmalı. Lev.1:15 Kâhin sunuyu sunağa getirecek, başını ayırıp sunağın üzerinde yakacak. Kuşun kanı sunağın yan tarafından akıtılacak.  Lev.1:16 Kâhin kuşun kursağını pisliğiyle birlikte çıkarıp sunağın doğusundaki küllüğe atacak. Lev.1:17 Kanatlarını tutarak kuşu ikiye bölecek, ama tamamen ayırmayacak. Sonra kuşu sunakta yanan odunların üstünde yakmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.

 

 

Yukarıda kurban üzerine eski ahitte bazı alıntılar yaptım inanın bunu tonlarca üretebilirim gerek yok, ana hatlarıyla buradaki Tanrı Num.28:3 ……. her gün bir yaşında kusursuz iki erkek kuzu sunacaksınız.  Bu işlem yapılırken KAHİN Lev.6:10 ….keten donunu giyecek. Ve bu hayvanlardan Lev.1:13 hayvanın işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı.…. sunak üzerinde yakarak sunmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunuve RAB'bi hoşnut eden kokudur.Olarak bizden talep etmekte, ayrıca, Num.28:5 Kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak dörtte bir hin sıkma zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa ince un sunacaksınız.Demekte Yani tahılsal sunularıda istemektedir.

 

İşkembenin yanarken çıkardığı kokudan hoşnut olan bir Tanrı, yok efendim, Lev.1:15  kanı sunağın yan tarafından akıtılacak.  Lev.1:16 Kâhin kuşun kursağını pisliğiyle birlikte çıkarıp sunağın doğusundaki küllüğe atacak. Diye verdiği detaylar ile bu Tanrı size göre gerçek Tanrı olabilirmi.

 

 

Buyrun eski ahitte gizlenilmeye çalışılan bana göre gerçek Tanrı ne demekte,

 

Isa 66:3  ğır boğazlayan, adam öldüren gibidir,

   Davar kurban eden,

      köpek boynu kıran, 

         Tahıl sunusu* getiren,

             domuz kanı sunan,

                Anma sunusu olarak günnük yakan, putperest gibidir

Evet, bunlar kendi yollarını seçtiler, Yaptıkları iğrençliklerden hoşlanıyorlar.

 

Mal 2:3  "Soyunuzu paylayacağım. Bayramlarınızda kurban ettiğiniz hayvanların gübresini yüzünüze saçacağım. Sizi önümden atacağım. 

Uuu yukarıdaki KURBAN isterim ve kurbanın işkembesinin, bağırsağının yanmasından çıkan koku beni memnun eder gibi bir yaklaşımın haricinde Kurbanı yani herhangi bir hayvanın ibadet amaçlı kesilmesini insan öldürmeyle eşdeğer gören bir Tanrı var, ve bu Tanrı tahıl sunularını bile PUTPEREST işi görmekte.

Şimdi bu iki alıntıyı dinlerin insan uydurması olduğunu savunan veya bir hayvansevere gösterin bakalım yorumu ve tepkisi ne olur. Kısaca Kuran’ın 3:71 ayetinin belirttiği gibi Kitabı Mukaddes, eski ve yeni ahit olarak bu tip batıl yani gerçek olmayan karışımla ortaya çıkmış bir kitap, fakat ayıklamayı becerirsek gizlenen gerçeği görmek zor değil.

Anlamamız gereken kitabı mukaddesteki bu tip batıl inançların eklenmesiyle insanlar orada sunulan Tanrıya inanmamayı seçmekteler, pek tabi gerçek Tanrıyı bu kitapta araki bulasın ama bulduğunda pekte rededilmesi gereken bir Tanrıda değilmiş değilmi.

 

Yok arkadaş Tanrı fikrini değiştirmiştir falan derseniz, şunu okuyalım

Mal 3:6  "Ben RAB'bim, değişmem……… 

 

GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ, KALITSAL GÜNAH FİKRİ VE KURBAN OLAYI aslında eski ahittin Tanrı’sının isteği değil O’nun adını kullanıp O’na yapılan iftiralardır.

 

Yeni ahitte İsa ne diyor,

 

Mat 9:13  Gidin de, 'Ben kurban değil, merhamet isterim'sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim." 

Mat 12:7  Eğer siz, 'Ben kurban değil, merhamet isterim'sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. 

Görüldüğü gibi İsa’da eski ahitteki gerçek Tanrının yaklaşımını tekrarlamakta. Ve ne diyor yeni ahit,

 

1Jn 4:8  ….. Çünkü Tanrı sevgidir. 

1Jn 4:16  Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar. 

 

Sevgi ve sevgi kaynağı olan Tanrının size göre sevgisini biricik oğlu denilen İsa’yı bizlerin günahını affetmek için KURBAN ettiğine inanmanızmı sevgi.

 

Alemlerin Tanrısı herşeye yetkili biri ve yukarda görüldüğü gibi bir hayvanın kesilmesini bile insan öldürmeyle eşit gören bir Tanrı şayet böylesi bir KALITSAL GÜNAHIMIZ varsa ve bunu affetmek istiyorsa , tamam affettim diyemiyormu veya başkaca vahşi olmayan bir çözüm üretmemişmi diyorsunuz.

Kurbana karşı olan Tanrının aklına sizce başkaca bir çözümmü gelmemişdir. Veya bu bir insan uydurmasımıdır.

 

Yukarıda ortaya koyduğum delillerle görüleceği gibi, İsa’nın günahlarımızın kefaretini ödemek için KURBAN edildiği fikrini elinizdeki yeni ahit bile ispatlayamazken, ya bir dakika biz neye inanıyoruz diye sormanın zamanı gelmedimi sizce.

 

 

 

 

Eski Ahitin ve Tanrı’nın aşağılanması

 

Eze 16:17 Sana verdiğim altın, gümüş süslerden erkek suretleri yaptın, onlarla fahişelik ettin. 

Deu 25:11  "Eğer iki adam kavgaya tutuşur da birinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için gelip elini uzatır, öbür adamın erkeklik organını tutarsa, 
Deu 25:12  kadının elini keseceksiniz; ona acımayacaksınız. 

Eze 23:14  "Oholiva fahişeliklerini giderek artırdı. Duvara oyulmuş insan resimlerini -bellerine kuşak, başlarına geniş sarık bağlamış kırmızı renkli Kildani* resimlerini- gördü. Hepsi kökeni Kildan ülkesine dayanan Babil subaylarına benziyordu. 

Eze 23:1  RAB bana şöyle seslendi: 
Eze 23:2  "İnsanoğlu, bir anneden doğma iki kadın vardı. 
Eze 23:3  Gençliklerinde Mısır'da fahişelik ettiler. Memeleri orada okşandı, erdenliklerini orada yitirdiler. 


Eze 23:1  RAB bana şöyle seslendi: 
Eze 23:20 Erkeklik organları eşeğinkine, menileri aygırınkine benzeyen oynaşlarına gönül verdi
Eze 23:21 Öyle ki, Mısır'da gençliğindeki şehvet düşkünlüğünü özledin. Memelerin orada okşanmış, erdenliğini orada yitirmiştin. 

Eze 23:4  Büyüğünün adı Ohola, küçüğünün Oholiva'ydı. Benim oldular; oğullar, kızlar doğurdular. Ohola Samiriye'dir, Oholiva da Yeruşalim. 
Eze 23:5  "Ohola benimken fahişelik etti. Oynaşları olan Asurlular'a gönül verdi. Hepsi de genç, yakışıklı, lacivertler kuşanmış savaşçılar, valiler, komutanlar, atlı askerlerdi. 
Eze 23:7  Asurlular'ın en seçkin adamlarına fahişe olarak kendini verdi. Gönül verdiği bu kişilerin putlarına bağlanarak kendini kirletti. 
Eze 23:8  Mısır'da başladığı fahişeliği bırakmadı. Gençken onunla yattılar, erdenliğini bozdular, şehvetlerini onun üzerine boşalttılar.

Eze 23:17  Bunun üzerine Babilliler onunla yatakta sevişmek üzere geldiler, zina ederek onu kirlettiler. Onu öyle kirlettiler ki, sonunda hepsinden tiksinip yüzünü çevirdi. 

Eze 23:18 Fahişeliklerini sergileyip çıplaklığını açınca kızkardeşinden tiksinerek yüzümü çevirdiğim gibi, ondan da tiksinerek yüzümü çevirdim. 
Eze 23:19 Gençliğinde Mısır'da yaptığı fahişelikleri anımsayarak, fahişeliğini daha da artırdı. 

Pro 5:19 Sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi, hep seni doyursun memeleri. Aşkıyla sürekli coş. 
Pro 5:20 Oğlum, neden ahlaksız bir kadınla coşasın, Neden başka birinin karısını koynuna alasın? 

 

1Sa 18:20 Bu arada Saul'un öbür kızı Mikal Davut'a gönül vermişti. Bunu duyan Saul sevindi. 
1Sa 18:21  "Davut'a Mikal'ı veririm" diye düşündü, "Öyle ki, Mikal Davut'u tuzağa düşürür; Filistliler de onu öldürür." Davut'a, "Bugün damadım olmak için yine fırsatın var" dedi. 
1Sa 18:22 Sonra görevlilerine, Davut'a gizlice şunları söylemelerini buyurdu: "Bak, kral senden hoşnut, bütün görevlileri de seni seviyor. Kralın damadı olmanın zamanı geldi." 
1Sa 18:23 Saul’un görevlileri bu sözleri Davut'a ilettiler. Davut, "Yoksul ve önemsiz biriyken kralın damadı olmak sizce küçük bir şey mi?" diye karşılık verdi. 
1Sa 18:24 Görevliler Davut'un dediklerini Saul'a bildirdiler. 
1Sa 18:25 Saul şöyle buyurdu: "Davut'a deyin ki, 'Kral düşmanlarından öç almak için başlık parası olarak yüz Filistli'nin sünnet derisinden başka bir şey istemiyor." Davut'un Filistliler'in eline düşüp öleceğini tasarlıyordu. 
1Sa 18:26 Görevliler Saul'un söylediklerini Davut'a ilettiler. Davut, kralın damadı olacağına sevindi. Tanınan süre dolmadan 
1Sa 18:27 Davut’la adamları gidip iki yüz Filistli öldürdüler. Kralın damadı olabilmek için Davut, öldürülen Filistliler'in sünnet derilerini tam tamına getirip krala sundu. Saul da buna karşılık kızı Mikal'ı eş olarak ona verdi. 
 

Gen 19:5 Lut’a seslenerek, "Bu gece sana gelen adamlar nerede?" diye sordular, "Getir onları da yatalım." 
Gen 19:6 Lut dışarı çıktı, arkasından kapıyı kapadı. 
Gen 19:7  "Kardeşler, lütfen bu kötülüğü yapmayın" dedi, 
Gen 19:8  "Erkek yüzü görmemiş iki kızım var. Size onları getireyim, ne isterseniz yapın. Yeter ki, bu adamlara dokunmayın. Çünkü onlar konuğumdur, çatımın altına geldiler."

Gen 19:30 Lut Soar'da kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti, onlarla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı. 
Gen 19:31 Büyük kızı küçüğüne, "Babamız yaşlı" dedi, "Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok. 
Gen 19:32 Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım." 
Gen 19:33 O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi. 
Gen 19:34 Ertesi gün büyük kız küçüğüne, "Dün gece babamla yattım" dedi, "Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat." 
Gen 19:35 O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi. 
Gen 19:36 Böylece Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar. 

Song of Solomon7:2  Karışık şarabın hiç eksilmediği Yuvarlak bir tas gibi göbeğin. Zambaklarla kuşanmış Buğday yığını gibi karnın. 
 
Song of Solomon 1:13  Memelerim arasında yatan Mür* dolu bir kesedir benim için sevgilim; 
 
Song of Solomon 7:3  Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin, İkiz ceylan yavrusu. 
Song of Solomon  7:7  Hurma ağacına benziyor boyun, Salkım salkım memelerin. 
Song of Solomon  7:8  "Çıkayım hurma ağacına" dedim, "Tutayım meyveli dallarını." Üzüm salkımları gibi olsun memelerin, Elma gibi koksun soluğun, 
Song of Solomon 8:10  Ben bir surum, memelerim de kuleler gibi, Böylece hoşnut eden biri oldum onun gözünde. 

Evet biz Tanrının seçtiği özel israiloğullarıyız diyen toplumun oluşturduğu kitapta bu sözlerin veya anlatımların anlamı nedir. Şu alıntıya baktığımızda,

 

Psa 12:6  RAB'bin sözleri pak sözlerdir; Toprak ocakta eritilmiş, Yedi kez arıtılmış gümüşe benzer. 

 

Tanrının sözleri PAK yani temizdir diyen bir kitapta olan bu sözleri annenize, kızınıza ve hanımınıza buyur Tanrının sözleri oku diyebilirmisiniz. Hayır okutamam diyorsanız sizce bu sözlerin eski ahite giriş amacı ne olabilir veya bu sözler Tanrıya ait olabilirmi, olamazsa bu alıntılarda rahatca görüleceği gibi eski ahit bu gereksiz anlatımlarla Tanrının kitabı olması gereken eski ahiti kirletmiştir, bunu yaparken sizce hangi amaça hizmet edilmiş olabilir.

 

Psa 119:138  Buyurduğun öğütler doğru Ve tam güvenilirdir. 

Psa 119:139  Gayretim beni tüketti, Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini. 

Psa 119:140  Sözün çok güvenilirdir, Kulun onu sever. 

 

Yukarıdaki sözler Tanrı’nın ise herhangi birine buyur oku diyebileceğimiz alıntılar olmalı değilmidir, ve biz bu sözleri buyrun okuyun diyemiyorsak demekki eski ahit bize Tanrının sözleri olmayan yazılarla bize sunulmuştur.

 

Pek tabi Tanrı’nın israiloğullarını Mısır’dan kurtarmadan önce israiloğullarına onları soymalarını istemelerinide not etmek lazım,

 

Exo 11:1  RAB Musa'ya, "Firavunun ve Mısır'ın başına bir bela daha getireceğim" dedi, "O zaman gitmenize izin verecek, sizi buradan adeta kovacak. 

Exo 11:2  Halkına söyle, kadın erkek herkes komşusundan altın, gümüş eşya istesin." 

Exo 12:35  İsrailliler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlılar'dan altın, gümüş eşya ve giysi istemişlerdi. 

Exo 12:36  RAB İsrailliler'in Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onlara istediklerini verdiler. Böylece İsrailliler onları soydular. 

 

Herkesin Tanrısı olması gereken bir Tanrı bir kavme diğerini soyun diye emir vermiş imiş, sizce bu gerçek olabilirmi. Bu alıntılar uzatılarbilirsede sanırım belirtmeye çalıştığımı anlamışsınızdır.

 

 

Yeni ahitte Pavlus kimdir

 

 

 Bütün bu karmaşayı başlatan ilk İsevinin öldürülmesine karışan ve korkunç anlamda İsevi düşmanı olan Pavlus’tur. Pavlus bir yahudi ve yahudilerin elindeki yazmalara fanatik derecesinde bağlı biridir.

 

Ve hesapta Pavlus yine birgün isevileri takipte onlara zulm peşindeyken Şam’a giderken hesapta bir mucize olmuş ve İsa’yı görmüş ve imana gelmiş imiş.

 

Buna mümkün olduğunca kısaca değinelim.

 

Şimdi sizle Kitabı Mukaddes’ten isevilerin ilk şehidi olan istefanos’un ölümüne karışan azılı eski ahitci pavlusun yine iman edenleri yakalayıp öldürmek için şam’a yaptığı yolculuk sırasında mucize oldu imana geldi denilen olaya bakalım.

 

Act 8:1  İstefanos'un öldürülmesini Saul da onaylamıştı. O gün Yeruşalim'deki kiliseye* karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. 

Act 8:3  Saul ise inanlılar topluluğunu* kırıp geçiriyordu. Ev ev dolaşarak, kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. 

Act 9:1  Saul ise Rab'bin öğrencilerine karşı hâlâ tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti, Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim'e getirmek niyetindeydi. 

Act 9:3  Yol alıp Şam'a yaklaştığı sırada, birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. 

Act 9:4  Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine, "Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?" dediğini işitti. 

Act 9:5  Saul, "Ey Efendim, sen kimsin?" dedi. "Ben senin zulmettiğin İsa'yım" diye yanıt geldi. 

Act 22:6  "Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken, birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı.

Act 22:7  Yere yıkıldım. Bir sesin bana, 'Saul, Saul! Neden bana zulmediyorsun?' dediğini işittim. 

Act 22:8  "'Ey Efendim, sen kimsin?' diye sordum. "Ses bana, 'Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım' dedi

 

Evet neymiş şam’a giderken bir ışık görüyor ve bir ses ben İsa’yım demişmiş, şimdi Pavlus siz ve ben gibi İsa’yı görmemiş ve duymamış biri aynı hikayeyi ben size desem bana inanırmısınız, sana inanmayız ama Pavlus’a inanırız diyeceksiniz dimi, eyvallah gelişen olaylara bakalım, bu olaydan sonra Pavlus kendini nasıl anlatıyor, bakın bu yapacağım alıntılar falancanın Pavlus hakkında yazdıkları değil kendi hakkında yazdıklarıdır, önce yine kitabı mukaddes’e göre şunuda unutmayalım.

Ufak bir not İsa’nın yaşadığı dönemde herhangi bir ülkenin kayıtlarında hatta herhangi bir belgede NASIRA diye bir kasaba ismi yoktur hatta eski ahitte NASIRA kelimeside geçmez, bu boşluğu doldurmak için Nasıra adlı bir kasaba daha sonra inşa edilmiştir. Ortada böyle bir gerçek varsa gerçek İsa’nın kendisini NASIRALI diye tanıtması mümkün değildir.

Devam edelim,

 

2Co 11:13  Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. 

2Co 11:14  Buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir.

2Co 11:15  Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkârları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır.

 

Neymiş Şeytan’da kendine ışık meleği süsü verirmiş, ee kendine ışık meleği süsü veren şeytan müsade edin ben İsa’yım bile diyebiliri anlayın, neyse bu bilgiyi not edelim ve Pavlus’un bu İsa’yı gördüm demesinden sonraki  pisikolojisine bakalım,

 

Rom 7:15  Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum; nefret ettiğim ne ise, onu yapıyorum. 

Rom 7:16  Ama istemediğimi yaparsam, Yasa'nın iyi olduğunu kabul etmiş olurum. 

Rom 7:17  Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. 

Rom 7:18  İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi yapmaya istek var, ama güç yok. 

Rom 7:19  İstediğim iyi şeyi yapmıyorum, istemediğim kötü şeyi yapıyorum

Rom 7:20  İstemediğimi yapıyorsam, bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. 

Rom 7:21  Bundan şu kuralı çıkarıyorum: Ben iyi olanı yapmak isterken, karşımda hep kötülük vardır. 

Rom 7:22  İç varlığımda Tanrı'nın Yasası'ndan zevk alıyorum. 

Rom 7:23  Ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. 

Rom 7:24  Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?

Rom 7:25  Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun! Sonuç olarak ben aklımla Tanrı'nın Yasası'na, ama benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum. 

 

Bu sözleri ancak akıl hastahanesinde bir hastadan duyarsınız, hani ben yapmadım şeytan yaptırdı mazeretleri olurya, neymiş Pavlus ‘’ nefret ettiğim ne ise, onu yapıyorum. ‘’ niye öyleymiş içinde ne varmış ‘’ içimde yaşayan günah yapıyor.‘’  

Pavlus kendi anlatımına göre ciddi bir bunalıma girmiş, ve garip, hesapta bu İsa’yı gördükten sonraki durumu fakat nedense sanki Şeytanı görmüş gibi ne diyor, Rom 7:15  Ne yaptığımı anlamıyorum.Neden anlamıyormuş, Çünkü istediğimi yapmıyorum; nefret ettiğim ne ise, onu yapıyorum. Devamında bir sürü karmaşık anlatımlar, fakat Pavlus içinde pek anlam vermediği bazı şeylerin kendisini etkilediğini açıkca anlatmakta ve pisikolojisinin hiçde iyi olmadığı kendini anlatımından rahatlıkla görülebilir.

 

Pavlus’un bu yazdıklarının tercüme edilirken ne kadar yumuşatıldığınıda kenara not alın bence, ve bu pisikolojideki Pavlus’un ortaya koyduğu eylem neymiş,

 

1Co 9:20  Yahudiler'i kazanmak için Yahudiler'e Yahudi gibi davrandım. Kendim Kutsal Yasa'nın denetimi altında olmadığım halde, Yasa altında olanları kazanmak için onlara Yasa altındaymışım gibi davrandım. 

1Co 9:21  Tanrı'nın Yasası'na sahip olmayan biri değilim, Mesih'in Yasası altındayım. Buna karşın, Yasa'ya sahip olmayanları kazanmak için Yasa'ya sahip değilmişim gibi davrandım. 

 

Herkese karşı sahtekarlık yapıyorum diyor, şimdi siz yok canım herkesi kandırdı ama bizi kandırmadı dersiniz değilmi, buyrun onada cevap vermiş,

2Co 12:16  Öyle olsun, … Ama kurnaz biri olduğumdan sizi hileyle elde etmişim!

 

Pavlus’un devreye girişiyle İsa’nın öğretileri değişmeye başlıyor,

 

Gal 1:11  Kardeşlerim, yaydığım Müjde'nin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. 

Gal 1:12  Çünkü ben onu insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı. 

Gal 1:13  Yahudi dinine bağlı olduğum zaman nasıl bir yaşam sürdüğümü duydunuz. Tanrı'nın kilisesine* alabildiğine zulmediyor, onu kırıp geçiriyordum. 

Gal 1:14  Yahudi dininde yaşıtım olan soydaşlarımın birçoğundan daha ilerideydim, atalarımın geleneklerini savunmakta çok daha gayretliydim. 

 

 

Evet Pavlus’un iddiası budur, o öğretilerini İsa’dan direk almaktadır, İsa yaşadığı dönemde kendisine sorulan kurtuluş için ne yapılmalıdır sorusuna verdiği cevap nedir diye araştırırsak İsa’nın sunduğu kurtuluş yolunun Pavlus’un sunduğundan farklı olduğunu görürüz.

 

 

Eski ahitteki kuralların silinmesi

Bana göre yeni ahitte iki ana anlatım yaklaşımı vardır. Birincisi İsa’nın

 

Mat 5:17  "Kutsal Yasa'yı* ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim.

 

Demesidir ve bu mantıktan yola çıktığımızda İsa kendinden önceki yasaları geçersiz kılmamış aksine tamamlayacağım demektedir. Ve bundan dolayı eski ahitte bahsedilen tüm yasalar geçerlidir ve onların üstüne İsa’nın yaptığı tamamlama nedirde önemlidir.

Diğer tarafta Pavlus’a göre,

 

Act 16:28  Ama Pavlus yüksek sesle, "Canına kıyma, hepimiz buradayız!" diye seslendi. 

Act 16:29  Zindancı ışık getirtip içeri daldı. Titreyerek Pavlus'la Silas'ın önünde yere kapandı. 

Act 16:30  Onları dışarı çıkararak, "Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir?" diye sordu. 

Act 16:31  Onlar, "Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuzdediler. 

 

Evet Pavlus’ta İsa’ya iman edilmesini istemektedir fakat burada önemli olan Pavlus’un İsa’yı nasıl sunduğudur. Bildiğiniz gibi eski ahitin yasalarından biride neler yiyebileceğiniz üzerinedir ve İsa bunlara uymadı diye suçlanmamıştır kısaca uymuştur fakat bu yiyecek yasağının Pavlus ile geldiği durum,

 

1Co 10:25  Kasaplar çarşısında satılan her eti vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz sualsiz yiyin.

1Co 10:26  Çünkü "Yeryüzü ve içindeki her şey Rab'bindir." 

1Co 10:27  İman etmemiş biri sizi yemeğe çağırır, siz de gitmek isterseniz, önünüze konulan her şeyi vicdan sorunu yapmadan, sorgusuz sualsiz yiyin. 

 

ve eski ahit geleneğine göre İsa,

 

Luk 2:21  Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, O'na İsa adı verildi. Bu, O'nun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. 

 

Evet İsa sekiz günlükken sünnet olmuş birisi iken ve yaptığı öğretilerde buna aykırı birşey dememişken Pavlus,

 

Rom 2:25  Kutsal Yasa'yı yerine getirirsen, sünnetin elbet yararı vardır. Ama Yasa'ya karşı gelirsen, sünnetli olmanın hiçbir anlamı kalmaz. 

Rom 2:26  Bu nedenle, sünnetsizler* Yasa'nın buyruklarına uyarsa, sünnetli sayılmayacak mı? 

Rom 2:27  Sen Kutsal Yazılar'a ve sünnete sahip olduğun halde Yasa'yı çiğnersen, bedence sünnetli olmayan ama Yasa'ya uyan kişi seni yargılamayacak mı? 

Rom 2:28  Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudi'dir, ne de görünüşte, bedensel olan sünnet gerçek sünnettir. 

Rom 2:29  Ancak içten Yahudi olan Yahudi'dir. Sünnet de yürekle ilgilidir; yazılı yasanın değil, Ruh'un işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, Tanrı'nın övgüsünü kazanır. 

Gal 2:7  Tam tersine, Müjde'yi sünnetlilere* bildirme işi nasıl Petrus'a verildiyse, sünnetsizlere* bildirme işinin de bana verildiğini gördüler. 

Col 2:11  Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde bedenin benliğinden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz. 

Gal 6:15  Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni yaratılıştır. 

 

Evet bu açıklamaları vermek sayın Pavlus’a nasip olmuş, fakat bunlar önemli şeyler değil esas mesele Pavlus için,

 

Gal 6:14  Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. O'nun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için. 

 

Burada belirttiği çarmıh meselesidir. Pavlus için önemli olan İsa’nın çarmıhta bizlerin günahının kefareti için öldüğü inancının kabul edilmesi herşeyden önemlidir. Şayet ortada Pavlus’un önemle üzerinde durduğu çarmıh inancı olmasa insanlar bu seçenekle İsa’nın verdiği öğretilere uymak zorunda kalacaktır ve karşımıza bambaşka bir Hristiyanlık çıkacaktır.

Pavlus’un İsa’nın çarmıhta günahlarımızın kefaretini ödemesi için öldürüldüğüne bize ikna edebilmesi için önce kendini ÇOBAN olarak tanıtan İsa’yı aynı zamanda kurban edilecek KUZU olarak bize sunması lazımdır. Bunla ilgili alıntılara bakarsak,

 

Mat 25:31  "İnsanoğlu* kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 

Mat 25:32  Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. 

Mat 25:33  Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. 

Mat 25:34  "O zaman Kral, sağındaki kişilere, 'Sizler, Babam'ın kutsadıkları, gelin!' diyecek. 'Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! 

Joh 10:11  Ben iyi çobanım.  İyi çoban koyunları uğruna canını verir. 

Joh 10:14  Ben iyi çobanım.  Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba'yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. 

Joh 10:16  Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. 

 

Evet sanki İsa kurban edilecek kuzu olduğunun iddia edileceğini biliyormuş gibi kendini birçok yerde ÇOBAN diye tarif eder. Çoban sürüyü idare edendir, şayet sürüyü idare eden çoban ise o sürüden biri değil yani ne koyun ne kuzudur.

Fakat Pavlus’a göre İsa çobanımızda olsa Tanrının bizim için kurban edeceği kuzudur. Ne garip mantık ve çelişki değilmi.

Fakat ortada bir başka gerçek varsa ki ve vardır, işte gerçeği gizlemek için kendini çoban olarak tanıtan İsa’nın bir türlü hayır aynı zamanda KUZU idi diye hikayeler üretilmek zorunda ve gerçeğin gizlenmesi için başka birşey kurgulanması gerekmektedir ve yapılanda o olmuştur.

Aslında yeni ahitte kurgulanmaya çalışılan ve bir sürü mantıksızlıklar ortaya koyan hikayelere sebep İsa’nın vasiyetindeki KUZU kimdiri anlamayalım diye ortaya çıkmıştır.

Çünkü İsa’nın vasiyetinde KUZU’ya sahip çıkın diye verdiği bilgi yani, İsa’yı takip edenlerden sonraki bir nesilde yani onların içinden çıkacak KUZU diye belirttiği kişiyi anlamayalım diye çarmıh meselesi ve İsa’nın kurban edilen bir KUZU olduğu bize sunulmuştur.

Bunu anladığımızda yeni ahitte pompalanan o çelişkiler ortadan kalkacak ve nasıl aldatıldığımızıda açıkca göreceğiz.

 

 

 

Sonsuz Kral Davut’un soyundamı olacak

 

Konuya bir diğer bakış açısıyla bakmalıyız bu akış açısıda Eski Ahitte geçen Davut soyundan çıkan birisinin sonsuza kadar kral olacağı gerçekmidir. Eski Ahitte bahsedilen sonsuz kralın Davut soyundan çıkacağı bilgisinden dolayı İsa Davut soyundan olmadığı halde Davut’un soyuna annesinin Marangoz Yusuf ile evlendirilmesiyle bahsedilenin isa olduğu etkisi oluşturulmaya çalışıldıysa yeni ahitte bunları söyleyen İsa değildir demektir.

Diğer taraftan,

Joh 21:15  Yemekten sonra İsa, Simun Petrus'a, "Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?" diye sordu. Petrus, "Evet, ya Rab" dedi, "Seni sevdiğimi bilirsin." İsa ona, "Kuzularımı otlat" dedi. 

 

Şeytan ile savaşacak olan KUZU’dur ve bu kuzu’nun kimliği gizlenebilmesi için burada bahsedilen İsa’dır diye hikayeler uydurulmuştur.

Kısaca İsa burada Davut soyuna bakın kollayın dememiştir, zaten uydurulan hikaye ile İsa’nın Davut’un soyundan olduğu bilgisi yeni ahite pompalanmıştır.

Bence başka delillere bakmamız gerekmektedir ve bence üzerinde düşünülmesi gereken bilgiyi Pavlus, Galatyalılar ve Romalılar’a yazdığı mektupta sanki ağzından kaçırmıştır.

 

Gal 3:7  Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir.

Gal 3:8  Kutsal Yazı, Tanrı'nın öteki ulusları* imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e, "Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak" müjdesini önceden verdi. 

Gal 3:9  Böylece iman edenler, iman etmiş olan İbrahim'le birlikte kutsanırlar.

Gal 3:26  Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız.

Gal 3:28  Artık ne Yahudi ne Grek*, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. 

Gal 3:29  Eğer Mesih'e aitseniz, İbrahim'in soyundansınız,vaade göre de mirasçısınız. 

 

Rom 9:8  Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir; İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır.

Act 3:25  Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti: 'Senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak.' 

 

Burada söylenenleri anlamalıyız, Tanrının eski ahitte yaptığı antlaşma İbrahim ile başlamıştır

 

Gen 12:1  RAB Avram'a, "Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git" dedi, 

Gen 12:2  "Seni büyük bir ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, Bereket kaynağı olacaksın. 

 

Gen 12:3  Seni kutsayanları kutsayacak, Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar Senin aracılığınla kutsanacak." 

 

Gen 18:18  "Kuşkusuz İbrahim'den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. 

Gen 18:19  Doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim. Öyle ki, ona verdiğim sözü yerine getireyim." 

 

Gen 12:2  "Seni büyük bir ulus yapacağım,… diye Tanrının İbrahim’e verdiği bir söz vardır gözükmekte cümlede kullanılan kelimenin karşılığı H1471’dir ve şu anlamdadır,

 

H1471

גֹּי    גּוֹי

gôy    gôy

go'ee, go'-ee

Apparently from the same root as H1465 (in the sense of massing); a foreign nation; hence a Gentile; also (figuratively) a troop of animals, or a flight of locusts: - Gentile, heathen, nation, people.

(kütle anlamında); yabancı bir ulus; dolayısıyla bir Gentile; ayrıca (mecazi olarak) bir hayvan sürüsü veya bir çekirge uçuşu: - Gentile, putperest, ulus, insanlar.

Total KJV occurrences: 559

KJV Translation Count — Total: 558x

The KJV translates Strong's H1471 in the following manner:nation (374x), heathen (143x), Gentiles (30x), people (11x).

Outline of Biblical Usage [?]

I.nation, people

A.           nation, people

i.usually of non-Hebrew people

ii.of descendants of Abraham

iii.of Israel

B.           of swarm of locusts, other animals (fig.)

C.          Goyim? = "nations"

 

Görüleceği gibi bu İsrail’e yabancı ulusları belirtmek içinde kullanılan bir kelimedir. Ve devamında Gen 18:18  "Kuşkusuz İbrahim'den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak.Denirken aklımıza bahsedilen israiloğulları gelirse belirtileni anlayamayız.

 

Bunu Pavlus’un verdiği bilgiyle anlarsak, Gal 3:7  Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir.Bilgisi var, kısaca İbrahim’in tek Tanrı inancına iman edenler İbrahim’in gerçek oğulları olarak tabir edilmektedir. Kısaca burada irsi anlamda bir soy yoktur. Ve bu açıkca şöyle belirtilmiştir, Rom 9:8  Demek ki Tanrı'nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir; İbrahim'in soyu sayılanlar Tanrı'nın vaadi uyarınca doğan çocuklardırDiye yapılan bu açıklama bahsedilenin israiloğulları olmadığını ortaya koymaktadır.

 

Diğer anlamamız gereken önemli alıntı ise, Gen 18:19  Doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim. Öyle ki, ona verdiğim sözü yerine getireyim."Diye belirtilmekte ve buradaki anlamda İbrahim’in seçilmesindeki amacın ‘’ Doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun ‘’ olduğunu görmekteyiz. Kısaca İbrahim’in irsi soyundan olanlara adam olun görevinini bildirmekten başka görevi yoktur gibi.

Bunu dış kaynaktan Kuran’dan anlamaya çalışırsak,

Diyanet Meali:
2.124 - Bir zaman Rabbi İbrahim'i birtakım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöyle buyurmuştu: "Ben seni insanlara önder yapacağım." İbrahim de, "Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)" demişti. Bunun üzerine Rabbi, "Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz" demişti.

 

Kuran’ın bu ayeti konuyu güzelce toparlamış gibidir, bu ayete göre İbrahim’in tek Tanrı inancıyla insanlara önder yapılacaktır ve Gal 3:7  Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir.Bilgisiyle İbrahim’in inancındaki insanların hepsi İbrahim’in oğlu sayılmış ve Tanrı bu sözü tek Tanrı inancına sahip çıkacaklara vaad etmiştir.

Peki bu antlaşmanın anlamında İbrahim’in irsi soyunun durumu nedir dersek Kuran’ın buna verdiği cevap, ‘’ Rabbi, "Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz" demişti. ‘’ kısaca Tanrı İbrahim’in irsi soyunun bunu haketmeyeceğini söylemekte ve burada söylenen ‘’ Gen 18:19  Doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim.  ‘’ diye yapılan söylemi açıklamaktadır.

Kısaca İbrahim’in irsi soyunun geleceği konum ‘’ Doğru ve adil olanı ‘’ yapın uyarısına muhatap olacaklardan başkaları değildir.

Burada bize üstü kapatılarak tercüme yapılan H1471 go'ee, go'-eekelimesi bu sanki İbrahim’in irsi soyundan gelecek bir ulus demektir anlamıyla yapılan çeviriyle bizim söyleneni anlamamız engellenmiştir.

 

Pavlus’un ağzından kaçırdığı diğer önemli nokta ise,

Gal 3:26  Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. 

Gal 3:28  Artık ne Yahudi ne Grek*, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. 

Gal 3:29  Eğer Mesih'e aitsenizİbrahim'in soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız.

Burada gizlidir, pek tabi ben bunları okurken bir başka anlam ile okuyabilirsemde yine bu gördüğünüz alıntılara başkaca yorumda yapılabilir. Burada bahsedilen Mesih İsa’ya iman etmeyi İsa’nın günahlarımızın kefareti için bizim için kurban edilen biri olduğu anlamı yüklerseniz yine burada yönlendirilmiş oluruz.

Yinede böyle bir anlam yüklemiş olsak bile, Mesih İsa’ya iman ettiğimiz için hepimiz Tanrının çocuklarıyız ve İbrahim’in soyundanız vaade görede herhangi bir ulustan herhangi birinin İbrahim’e verilen sözün mirascıları olduğu anlamıda açıkca söylenmektedir.

Şimdi buraya kadar olan anlamı İsa’nın söylediği varsayılan,

Joh 21:15  …….. İsa, Simun Petrus'a, …….., "Kuzularımı otlat" dedi. 

 

Bu cümleyle ve cümlede geçen KUZU kelimesinin TEKİL olduğu bilgisiyle harmanladığımızda bence herşey açıkca ortaya çıkmaktadır.

Ortaya çıkan gerçek Davut’un irsi soyundan çıkacak birine herhangi bir sonsuz krallık sözü yoktur, var diye yazılmış olsada gerçekliği bu aşamada şüpheli duruma düşmüştür, Tanrı’nın verdiği söz İbrahim’in tek Tanrı inancına inananları kapsayan herhangi ulustan birininin Mesih İsa’nın öğretilerine iman etmesiyle ortaya çıkacak birine verilen vaad’dir olduğunu anlamaktayız.

Nasıl eski ahit yalanmı yazıyor gibisinden safca bir mantıkta kalırsanız, bu eski ahitin yazarlarını yine bu eski ahitin Tanrı’sının nasıl bize sunduğunu unutmayalım, neydi o,

Isa 57:4  Siz kiminle alay ediyorsunuz?....Vadilerde, kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden,İsyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz

Malesef yalan soyunun yazdığı bir kitapta bazı şeylere bunlar yalan demek zorunda olduğumuzu kısaca yalanları tesbit etmemiz lazım olduğunu unutmayalım. Gerçeğe ulaşmak için yalanlar ayıklanmalıdır.

Ve beklenen KUZU İsa’nın öğretisi olan SEVGİ’yi kendine rehber seçmiş biri olacaktır. SEVGİ öğretisinin kaynağı İsa olduğu için gelecek olandan KUZU diye bahsetmiştir, çünkü O İsa’nın verdiği öğretinin çocuğu olacaktır.

 

Kuran’a görede İbrahim önemlidir,

Diyanet Meali:
2.135 - (Yahudiler) "Yahudi olun" ve (Hıristiyanlar da) "Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız" dediler. De ki: "Hayır, hakka yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi."

Yaşar Nuri Öztürk Meali:
2.132 - İbrahim de oğullarına şunu vasiyet etti, Yakub da: "Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak müslümanlar olarak can verin."

Diyanet Meali:
2.133 - Yoksa siz Yakub'un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediği, onların da, "Senin ilâhına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilâhı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz; bizler O'na boyun eğmiş müslümanlarız." dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz?

Yaşar Nuri Öztürk Meali:
2.136 - Şöyle deyin: "Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torunlarına indirilene, Mûsa'ya ve İsa'ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O'na/Allah'a teslim olanlarız."

Diyanet Meali:
2.140 - Yoksa siz, "İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yakuboğulları da yahudi, ya da hıristiyan idiler" mi diyorsunuz? De ki: "Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Diyanet Meali:
3.65 - Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

Diyanet Meali:
3.66 - İşte siz böyle kimselersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali:
3.67 - İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hıristiyan. O, sadece Hanîf bir müslümandı/Allah'a teslim olandı. O müşriklerden değildi.

 

Kuran’ın bu ayetleriyle ortaya koyduğu gerçek İbrahim’i iyi anlamalı ve İbrahim’in ortaya koyduğu inanca sahip çıkılmalıdır. Tarihsel belgelere göre İbrahim kendi irsi soyundan olanların değil O’nun inançını kabul edenlerle kutsanacağı ve İbrahim’e inananların kurtuluşu bulacağı gerçeği vardır.

Çünkü İbrahim’in soyu Gal 3:7  Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim'in gerçek oğulları iman edenlerdir.

Ve İbrahim’in inancında kurtuluşu bulacak olanlar bunu dünyaya taşıyacaklardır.

İbrahim’in inancında ırksal bir üstünlük yoktur, İsa’nın çarmıhta günahlarımızın kefareti için öleceği gibi bir inançta yoktur. Bu tip inançlar İbrahim’den sonra uydurulmuştur ve eski ahitin, yeni ahitin ve Kuran’ın ortaya koyduğu gerçek Tanrı’nın İbrahim’in inancına sahip olacak olanlara İBRAHİM’İN GERÇEK OĞULLARI OLAN İMAN EDENLERE verdiği söz vardır gerisinin önemi yoktur.

 

Bu mesaj Babil sürgününden kurtulduk israiloğulları biziz diyen fakat ellerindeki yazmalarda geçen Tanrının şu sözüyle tanımlanmış Isa 57:4  Siz kiminle alay ediyorsunuz?....Vadilerde, kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden,İsyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz?Diye tarif edilen bu toplum tarafından tahribata uğramış, bu mesajın ve verilen sözün sahibi sanki bir soydan gelecek bir kişi olacaktır iddiasıyla bu mesaj gizlenmiştir.

Daha sonra İsa’nın gelmesiyle O’nunda verdiği mesajlar tahrip edilmeye çalışılmışsada yeni ahite baktığımızda saklanmaya çalışılan gerçeği görmek zor değildir. Yeterki bizi şartlandırdıkları bilgileri kenara koyup İsa’nında belirttiği gibi bir çocuk saflığıyla konuyu araştırıp uyum sağlamayan bilgileri ayıklamalı ve gerçeğe ulaşmalıyız.

 

 

 

 

 

Yeni Ahit denilen yazmalar ve İSA

 

Ve ortadoğuya yeni süper güç Roma girer,

 

Kudüs Kuşatması (MS 70), geleceğin imparatoru Titus tarafından yönetilen Roma ordusunun Roma eyaletindeki Yahudi isyancı direnişinin merkezi olan Kudüs'ü kuşattığı Birinci Yahudi-Roma Savaşı'nın (MS 66-73) belirleyici olayıydı. Yahudiye. Beş aylık acımasız bir kuşatmanın ardından Romalılar şehri ve İkinci Yahudi Tapınağı'nı yıktı.

 

MÖ 66-63'te Romalı general Pompey Ortadoğu'nun çoğunu fethetti. Roma İmparatorluğu bölgeyi Avrupa ve Kuzey Afrika'nın çoğuyla tek bir siyasi ve ekonomik birimde birleştirdi. Doğrudan ilhak edilmemiş alanlar bile, yüzyıllar boyunca en güçlü siyasi ve kültürel varlık olan İmparatorluktan güçlü bir şekilde etkilendi. Roma kültürü bölgeye yayılmış olsa da, bölgede ilk olarak Makedon İmparatorluğu tarafından kurulan Yunan kültürü ve dili, Roma dönemi boyunca hakim olmaya devam etti. Ortadoğu'daki şehirler, özellikle İskenderiye, İmparatorluk için önemli şehir merkezleri haline geldi ve bölge, başlıca tarımsal üretici olarak İmparatorluğun "ekmek sepeti" haline geldi. Agyptus, Roma'nın açık ara en zengin eyaletiydi.


 Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi: Kudüs genellikle Hıristiyanlığın beşiği olarak kabul edilir.
 Hıristiyan dini, Roma ve Pers İmparatorlukları boyunca yayıldıkça, Orta Doğu'da kök saldı ve İskenderiye ve Edessa gibi şehirler, Hıristiyan biliminin önemli merkezleri haline geldi. 5. yüzyıla gelindiğinde, Hristiyanlık Orta Doğu'da baskın dindi ve diğer inançlar (kademeli olarak sapkın Hristiyan mezhepleri dahil) aktif olarak bastırıldı. Orta Doğu'nun Roma kentiyle olan bağları, İmparatorluğun Doğu ve Batı'ya bölünmesiyle yavaş yavaş koptu ve Orta Doğu, yeni Roma başkenti Konstantinopolis'e bağlandı. Batı Roma İmparatorluğu'nun müteakip Çöküşü, bu nedenle, bölge üzerinde minimum doğrudan etkiye sahipti.

 

Yeni süper güç ortadoğuya girer ve dünyanın kadim bilgileriyle ve dönemin isevileriyle temasa geçer. İddaya görede İsa’nın çarmıha gerilmesinde rolde oynamıştır Roma. İddiaya göre İsa’nın yaşadığı dönemdir ve İsa gelir öğretilerine başlar, pek tabi İsa’nın, gerçek Tanrının karekterini ve Tanrı’nın mesajlarının ne olacağını bildiğinden şüphe etmememiz lazım, ve İsa israiloğulları iddiasındaki bu toplumun elindeki yazmalardanda haberi vardır ve İsa’nın yukarda okumuş olduğunuz yazmalarıda görmüş olduğu muhakkaktır ayrıca şu alıntılardan sonra,

 

Yasa Kitabı_20-13 Tanrınız RAB kenti elinize teslim edince, orada yaşayan bütün erkekleri kılıçtan geçirin Yasa Kitabı_20-15 Yakınınızdaki uluslara ait olmayan sizden çok uzak kentlerin tümüne böyle davranacaksınız. Eski antlaşmaya göre İsrailoğullarına verildiği söylenen topraklara böylesi emirlerle gönderir' YHWH'kendine inanları.

Yasa Kitabı_20-16 "Ancak Tanrınız RAB'bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız.

 

Artık bu emirlerin bir savaş emirlerinin dışında katliam emirleri olduğu ortaya çıkmaktadır.

Yasa Kitabı_20-17 Tanrınız RAB'bin size buyurduğu gibi, onları - Hititler'i, Amorlular'ı, Kenanlılar'ı, Perizliler'i, Hivliler'i, Yevuslular'ı - tümüyle yok edeceksiniz.


' YHWH' verdiği bu emirlerdeki 
''RAB'bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız.''
bu vahşeti görmeyecek kadar kör olanlar için emirlerini daha detaylı verdiğide olmuştur.

 

hez.9:6«Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün.Yalnız alınlarında işaret olanlara dokunmayın. İşe tapınağımdan başlayın.»Onlar da tapınağın önünde duran İsrail ileri gelenlerinden işe başladılar.

Num 31:17  Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün. Num 31:18  Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın.

 

Evet bunları ben uydurmuyorum israiloğullarının Tanrının bize verdiği emirler dediği yazmalar bunlar, neymiş «Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün.Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Ama Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın.

 

 

Diyebilen bir Tanrı varmış, sizce SEVGİ kaynağı olan Tanrı bu emirleri vermişmidir. Gidin herkesi öldürün tecavüz edin bakire çıkanları kendinize saklayın. Unutmayın Kitabı Mukaddesteki bu Tanrı ne diyor bu eski ahiti yazan israiloğullarına, 

 

Isa 57:4  Siz kiminle alay ediyorsunuz?…. çocuklarını kurban eden,İsyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz?

 

Kuran nasıl cevap vermişti buna,

 

Yaşar Nuri Öztürk Meali:
7.28 - Bir iğrençlik yaptıklarında şöyle derler: "Atalarımızı bu hal üzere bulmuştuk.

   Yani Allah emretti bize bunu."

       De ki: "Allah, edepsizliği/iğrençliği emretmez. Allah hakkında, bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?"

 

Yukarda kurban olayına baktık ve yine aynı kitaptan kurban işini hatta tahıl sunmayı bile putperestlik diye tanımlayan bir başka Tanrıyıda gördük. Bu israiloğulları bize birde şu bilgiyi vermekteler,

 

Psa 78:65  O zaman Rab uykudan uyanır gibi, şarabın rehavetinden ayılan bir yiğit gibi oldu. 

Psa 78:65 'Adonay yaqats yashen gibbowr ranan yayin

Görüleceği gibi yapılan çeviriye GİBİ kelimesi pompalanmıştır bırakın cümlede GİBİ kelimesi olmadığı gibi eski ahitin hiçbiryerinde GİBİ kelimesi kullanılmamıştır, bu durumda yapacağımız çeviri şöyle olmaktadır

kudretli ayyaş Rab şarkı söyleyerek uykudan uyandı detaylı açıklama için tercüme üstüne tıklayın lütfen. Evet israiloğullarına göre böyle bir Tanrı varmış ve anlaşılan uyurmuşta ve sanırım çevrede saldırtacağı başka kabile olmadığında şöylede emirler vermekte

 

Exodus 32:27 Musa şöyle dedi: "İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki: 'Herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün.'" Exodus 32:29 Musa, "Bugün kendinizi RAB'be adamış oldunuz" dedi," Herkes öz oğluna, öz kardeşine düşman kesildiği için bugün RAB sizi kutsadı."

 

Evet yukarıda örneklerini verdiğimiz ve vermediğimiz Tanrı’nın bir çok vahşetle tanıtıldığını gören bu ve birçok alıntılardan haberi olan İsa, israiloğlu iddiasındaki bu topluma şunu der,

 

Joh 5:37  Beni gönderen Baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne O'nun sesini işittiniz, ne de şeklini gördünüz. 

Joh 5:39  Kutsal Yazılar'ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır! 

Joh 5:40  Öyleyken siz, yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. 

Joh 5:42  Ama ben sizi bilirim, içinizde Tanrı sevgisi yoktur.

 

Bu yukarıdaki alıntıları iyi okuyup anlamamız lazımdır, İsa’nın kendisinden önce gelen elçileri örneğin, Nuh’u Musa’yı, Davut vs. gibi elçilerin gelip Tanrıya hizmet ettiğini bilen birisi, durum böyleyken israiloğullarına ne diyor, ‘’ Siz hiçbir zaman ne O'nun sesini işittiniz, ne de şeklini gördünüz. ‘’ demekte, İsa’nın burada ne dediğini anlamaz ve anlamadan geçersek ortada neler oluyor anlayamayız.

 

Şayet eski ahite bakarsak bu yazılarda Tanrının israiloğullarından birçok elçiyle görüştüğü konuştuğu bilgisi bolça geçer. Şayet bu durum varsa yukarıdaki alıntılarda Tanrı’nın nasıl tanıtıldığı gören İsa hayır böyle birşey olmamıştır, bu iddiada olanlardan herhangi biri Tanrıyla görüşmemiştir, bu iddiada olanlar yalan söylemiştir demiş olmuyormu, öyle olmakta ve İsa kendinden önce gelen Nuh’u veya Musa’yı redetmeyeceğine göre burada bundan başka bir anlam çıkmıyor.

 

Anlamamız gereken İsa bunu Babilden kölelikten kurtulduk israiloğulları biziz iddiasındaki bir topluma diyor, aslında İsa kendinden önce gelen elçilerin gerçek olmadığını söylemiyor, İsa, işte bu toplum biziz diyen topluma siz görmediniz siz duymadınız kısaca sizin temasınız olmadı diyor ki bu bir anlamda israiloğulları iddiasındaki topluma siz israiloğulları değilsiniz demektir, burasını anladıkmı konuyu anlamaya başladık demektir.

 

Devamında bu topluma ne demekte İsa, ‘’ Kutsal Yazılar'ı araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz.‘’ demekte ve bunlara Tanrının sunduğu sonsuz yaşamı kabul etmediklerini söylemekte.

 

Burada günümüzde de devam eden bir görüşü anlamamız lazımdır bu görüş, bazı insanlar, yaşamamıza karar verecek olan Tanrıysa demekki biz özgür değiliz, yaşamamıza ve ölmemize bizim karar vermememiz lazımdır, bunun için Tanrıdan kurtulmamız gerekir düşüncesi vardır.

 

Kısaca İsa’nın bahsettiği insanlar sonsuz yaşama Tanrıdan kurtularak varmak amaçında olan bir topluma siz busunuz demekte. Devamında John yine israiloğulları iddiasındaki bu topluma şu detayı veriyor.

 

 

Joh 8:42  İsa, "Tanrı Babanız olsaydı, beni severdiniz" dedi. "Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim, beni O gönderdi. 

Joh 8:43  Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. 

Joh 8:44  Siz babanız İblis'tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi.Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. 

 

1Jn 3:8  Günah işleyen, İblis'tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın Oğlu, İblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.

1Jn 3:9  Tanrı'dan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez. 

1Jn 3:10  Doğru olanı yapmayan ve kardeşini sevmeyen kişi Tanrı'dan değildir. İşte Tanrı'nın çocuklarıyla İblis'in çocukları böyle ayırt edilir. 

 

 

Bu alıntılarla birlikte İsa’nın dediklerini harmanlayıp anlamamız lazımdır. Ne demekte john, ‘’ Siz babanız İblis'tensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. ‘’ demekte, burasıda iyi analiz edilip anlaşılması gerekmekte, John yazarına göre İsa'nın konuştuğu bu toplum iddia ettikleri gibi gerçek israiloğulları olsaydı,  İsa'nın bunları israiloğullarına söyleme hakkı yok çünkü John yazarınında bilmesi gereken israiloğullarının babası sayılan İbrahim Tanrı tarafından seçilmiş bir elçidir ve Kitabı Mukaddes’e göre Tanrının çocuğu sayılanlardan biridir.

 

Kısaca israiloğullarının babası İbrahimse, İbrahim'in İblis’in oğlu olmadığıda kabul görmektedir.

 

İsa burada israiloğulları iddiasında olan bu toplumun bu iddiasını kabul etmiyor ve israiloğulları iddiasındaki bu topluma ‘’ Joh 8:44  Siz babanız İblis'tensiniz ‘’’ demekte, bu söylem İsa'nın konuştuğu topluma onların İbrahim’in soyundan olmadığını söylemesidir.

 

Bu nasıl mümkün olabilir, bu ancak israiloğulları iddiasındaki bu toplumun gerçek israiloğulları olmadığını ortaya koyar.

 

1Jn 4:7  Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuşturve Tanrı'yı tanır. 

1Jn 4:8  Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. 

1Jn 4:20  "Tanrı'yı seviyorum" deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez.

1Jn 4:21  "Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin" diyen buyruğu Mesih'ten aldık. 

 

Babilde çıkıştan sonra israiloğulları iddiasındaki bu toplumun bize sunduğu yazılarda en önemli noktanın bu toplumun Tanrının seçilmiş kavmi olduğu ve diğer milletlere üstün kılındığı iddiası vardır. Kısaca kendilerinden başkasını sevmemekte bundan dolayıda Tanrı bunları gerçek mesajını taşıyanlar olarak görmemektedir. İsa’nın ve John’un yaptığı bu açıklamaları başka anlamda yorumlamak mümkün gözükmemektedir. Kısaca Babil’den sürgünden kurtulduk biz israiloğullarıyız diye iddiada bulunan bu toplumun gerçek israiloğulları olmadığını yeni ahitteki bu suçlamalarla anlamalıyız.

 

Devamında, Roma sahip olduğu bu kadim bilgilerle ki bunlardan biri Davut ile müjdelenelip İsa ile tekrarlanan son zamanda gelecek KUZU ünvanlı kişiye nasıl tavır alacağıdır.

 

Zaman dilimi M.S 300’lü yıllara geldiğinde Roma ortadoğuda bulunan İsevi inancını bir türlü harmanlayıp ortaya çıkarmaya çalıştığı Hristiyanlık düşüncesini nasıl olacağı üzerinedir.

 

Roma’nın ortaya koyduğu yeni ahitin sonucundan Roma’nın hangi amaçta olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz.

 

Gördüğümüz sonuç, müjdelenen, son zamanda gelecek olan KUZU’ya karşı alınmaya çalışılan bir çalışma olarak yeni ahit ortaya konulmuştur.

 

Bu kadim bilgilerdeki Davut’un soyundan geleceği belirtilen bu KUZU ünvanlı kişi bir türlü saklanmaya çalışılır ve İsa’nın irsi olarak Davut’un soyundan olmaması durumunda bile, İsa’nın annesi uydurulan hikaye ile marangoz Yusuf adlı bir karekterle evlendirilir ve bu evlilikten dolayı artık İsa’nın Davut’un soyundan olduğu iddia edilir.

 

Bu ciddi anlamda insanların aklıyla dalga geçmek olsada, insan sürüleri bunu kabuleder.

 

Ortaya konulmaya çalışılan dinde böylesi bir mantıksızlığı ortaya sürmenin aslında gelecek olan KUZU ünvanlı kişiyi gizlemek olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

 

Devamında kendini birçok yerde Çoban olarak tanıtan isa’nın bir türlü KUZU yapılması lazımdır ve bunun içinde bulunulan çözüm İsa’nın kefaretimiz için KURBAN edilen KUZU olduğu gibi bir senaryo uydurulması gerekir ve yeni ahitin kendisini ispatlayamamış içine pompalanmış düşüncelerin amacı KUZU’nun beklenmemesi gerektiğine insanları inandırmaktır, ortaya konulan din ile KUZU gelmiş çarmıha gerilmiştir beklenmesine gerek yoktur, beklenecekse tekrardan gelmesi gereken İsa’nın beklenmesi gerekir inancı Hristiyanlığın ana inanç direkleri olmuştur.

 

Oysa İsa’nın geri geleceğini söylediği ile ilgili uydurulan hikayelerdeki mantıksızlıkla gelmeyecek olan bir İsa’nın bekletilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Oysa bahsedilen KUZU geldiğinde ki bu İsa değil, o dönem gökten melekleriyle kovulan şeytandan başkası değildir.

 

Kısaca Roma’nın ortaya koyduğu din ile insanların İsa’ya olan sevgisi kullanılmış ve KUZU ünvanlı kişinin döneminde gökten melekleriyle kovulacak olan şeytan İsa diye sunulmuştur.

 

Ortaya çıkan bu gerçekle Roma’nın hangi amaça hizmet ettiği anlaşılmaktadır.

 

Bu makalenin devamında Roma’nın ortaya koyduğu yeni ahit denilen bu yazmalarda bu gerçeği nasıl gizlenmeye çalışmış olduklarının delillerini göreceksiniz, varacağınız karar sizindir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsa’nın vasiyeti

 

   Yeni ahitin bu bölümünde İsa’nın Yuhanna oğlu Simon’dan bulunduğu istek sanki bize İsa’nın ahırdaki hayvanları otlatmaya götür gibi sunulmuştur. Oysa İsa burada bir istekte, bir vasiyette bulunmuştur.

 

Burada söyleneni iyi anlarsak Kitabı Mukaddes’te neden tahribatlarda yapıldığını anlayabiliriz. Bana göre Kitabı Mukaddes’e yapılan insan eklemeleri hikayeler buradaki gerçeği gizlemek için yapılmıştır.

 

Joh 21:15  Yemekten sonra İsa, Simun Petrus'a, "Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?" diye sordu. Petrus, "Evet, ya Rab" dedi, "Seni sevdiğimi bilirsin." İsa ona, "Kuzularımı otlat" dedi.

 

 

 

Joh 21:16  İkinci kez yine ona, "Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?" diye sordu. O da, "Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin" dediİsa ona, "Koyunlarımı güt" dedi.

Joh 21:17  Üçüncü kez ona, "Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?" diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez, "Beni seviyor musun?" diye sormasına üzüldü. "Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin" dediİsa ona, "Koyunlarımı otlat" dedi.

 

Evet bu alıntılar tercümede öylesine bir tahribata uğramışki buradaki tahribatı anlamazsak Vahiy kısmını anlamak zorlaşmakta.

Görüleceği gibi Joh 21:15’te kuzulardan bahsetmekte ve kelimenin Grekçe kelime numarası G721’dir. Bu kelime ar-nee'-onkelimesi olarak karşımıza çıkmaktadır ve tüm yeni ahitte 30 kez kullanılmıştır.

 

Ilk kullanıldığı yer Joh 21:15’te olmuştur ve diğer 29’unun tamamı Vahiy kısmında kullanılmıştır. Lütfen bu bilgiyi kenara yazın.

Burada kullanılan kelime G721 Grekçe kelimesi olan ar-nee'-on  kelimesi İsa’nın verdiği vasiyette ilk kez Joh 21:15’te karşımıza çıkmakta ve burada verilen anlam KUZULARIMI olmuştur, görüleceği gibi tek bir KUZU’dan değil KUZULAR’dan bahsetmekte kısaca çoğul olarak bize sunulmuştur.

Oysa geri kalan 29 yerdeki kullanımda bu kelime tekil olarak KUZU diye çevrilmiştir. Kısaca İsa’nın bahsettiği KUZULAR değil tekil olarak bir KUZU vardır. İşte İsa’nın burada bahsettiğinin tek bir KUZU olduğunu anladığımızda ortaya bambaşka bir anlam çıkmakta ve herşey değişmektedir ve işte burada bahsedilenin tek bir KUZU veya kişi olduğunu anlamayalım diye özellikle Joh 21:15’te  ÇOĞUL olarak tercüme edilmiştir.

 

Bana göre İsa’nın burada yaptığı vasiyeti anlamayalım diye bu yapılmıştır ve biz bu vasiyeti anlamayalım diye yeni ahit toparlanırken buradaki vasiyeti anlamayalım mantığıyla uydurma hikayelerle kapatılmaya çalışılmıştır.

 

Diğer taraftan,

 

Joh 1:29  Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!

 

 

Joh 1:35  Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikteydi. 

Joh 1:36  Oradan geçen İsa'ya bakarak, "İşte Tanrı Kuzusu!"dedi. 

 

 

Act 8:32  Kutsal Yazılar'dan okuduğu bölüm şuydu: "Koyun gibi kesime götürüldü; Kırkıcının önünde kuzunasıl ses çıkarmazsa, O da öylece ağzını açmadı. 

 

Bu yukardaki alıntılara baktığımızda İsa’nında KUZU olarak bize sunulduğunu görmekteyiz. Burada kullanılan KUZU kelimesi ise yukarda Joh 21:15’te gördüğümüz kelime numarası G721 olan kelime değil Grekçe kelime numarası G286 olan am-nos'  Kelimesidir. Yeni ahitin tümünde sadece 4 kez kullanılmıştır.

 

 

G286

ἀμνός

amnos

am-nos'

Apparently a primary word; a lamb: - lamb.

Total KJV occurrences: 4

 

Kullanıldığı yerlerde tamamen KUZU anlamı verilmiş bir kelimedir. Kısaca karşımıza Grekçe iki tane KUZU anlamı verilen kelime çıkmıştır. Pek tabi G286 olan am-nos'  kelimesine KUZU anlamı verildiğinde aklımıza hemen Joh 21:15’te kullanılan G721 ile devamında vahiy kısmında bolça önümüze çıkacak olan KUZU kelimeleri gelecektir. Ve bence bu yanlışı yaptığımızda İsa’nın verdiği vasiyeti anlamayacak hatta Vahiy bölümünü okurken zihnimiz körelecek ve Vahiy kısmında bahsedilen KUZU G286’daki KUZU sanacağız ki bu bize verilen mesajı anlamayacağız demektir buda bizim gerçekleri görmemizi engelleyecektir.

 

İsa’nın KUZU olarak bize sunulduğu diğer bir Türkçe çeviri ise,

1Co 5:7  Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh* kuzumuz Mesih kurban edildi. 

 

Bu alıntıda da olmuştur, neymiş ‘Fısıh* kuzumuz Mesih kurban edildi.’ imiş. Cümlenin orjinalinde KUZU kelimesi yoktur bunu ingilizce çeviride de görememekteyiz. Türkçe çeviride cümleye pompalanan KUZU kelimesinin Grekçe numara karşılığ G5445’tir ve bu kelime,

 

 

 

G5445

φύραμα

phurama

foo'-ram-ah

From a prolonged form of φύρωphurō (to mix a liquid with a solid; perhaps akin to G5453 through the idea of swelling in bulk), mean to knead; a mass of dough: - lump.

(bir sıvıyı bir katıyla karıştırmak; belki de toplu olarak şişme fikriyle G5453'e benzer), yoğurmak anlamına gelir; bir hamur kütlesi: - yumru.

Total KJV occurrences: 5

 

Budur, kısaca 5 yerde kullanılmıştır, fazla olmadığı için tüm alıntıları önümüze koyup bakalım,

Rom 9:21  Ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu iş için, ötekini bayağı iş için yapmaya hakkı yok mu? 
Rom 11:16  Hamurun ilk parçası kutsalsa, tümü kutsaldır; kök kutsalsa, dallar da kutsaldır. 
1Co 5:6  Övünmeniz yersizdir. Azıcık mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz? 
1Co 5:7  Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü Fısıh* kuzumuz Mesih kurban edildi. 
Gal 5:9  "Azıcık maya bütün hamuru kabartır." 

 

Bu kelimenin kullanıldığı tüm alıntılar bunlardır ve görüleceği gibi anlamı HAMUR’dur. Görüleceği gibi kelimenin orjinalinin anlamı ne olduğu bu çevirmenler için önemli değil yeterki cümle KUZU veya KURBAN kelimesini pompalamaya uygun olsun hemen bu kelimeler oraya pompalanmaktadır.

Bu çabalarını ciddi olarak düşünmeniz gerekmektedir, yapılmaya çalışılan Joh 21:15’te geçen G721 numaralı  Grekçe kelime olan ar-nee'-on  kelimesindeki KUZU kelimesinin İsa’yı belirtmek için kullanıldığı fikrine bizi sokmaya çalışmaktadırlar.

 

Aklımızda tutmamız gereken Joh 21:15’te bahsi geçen KUZU kelimesi G721 kelime numarası olan ar-nee'-on  kelimesidir ve bu kelime Vahiy bölümünde bahsedilecek olan KUZU kelimesiyle aynıdır.

Ve unutmayın Joh 21:15’te bahsi geçen KUZU kelimesi G721 kelime numarası olan ar-nee'-on  kelimesi yeni ahitin hiçbir yerinde İsa’yı belirtmek için kullanılmamıştır. Görüldüğü gibi Grekçe kelime numarası G286 olan bir başka kelimeyede KUZU anlamı verilmişte olsa Vahiy bölümünde geçen KUZU kelimesiyle alakası yoktur.

Aslında Vahiy bölümünde geçen KUZU kimdiri anlamayalım diye yeni ahit KURGULANMAYA ÇALIŞILMIŞ ve yeni ahitin içine hikayeler pompalanmıştır tüm bunlar, İsa’nın bahsettiği o KUZU kimdiri anlamayalım orda bahsedilende İsa’dır sanalım diye yapılmıştır.

 

Diğer taraftan Grekçe kelimesi G721 olan ve kuzu anlamına gelen,

 

 

G721

ἀρνίον

arnion

ar-nee'-on

Diminutive from G704; a lambkin: - lamb.

Total KJV occurrences: 30

Bu kelimeye -S takısı eklenmiş ve bu ingilizce ve Türkçe çeviride bu yaklaşımla KUZULARA dönmüş, oysa kelimede -S yani ler, lar anlamı yok, ve bu -S takısını ekleyen ingilizce çeviri olan KJV adlı kitabı mukaddes Grekçe kelime numarası G721 olan ve yeni ahitte 30 kere kullanılmıştır dediği bu kelimenin diğer 29’unun tamamına ler, lar takısı olmadan sadece KUZU demiştir.

Burası çok önemli İsa kuzulardan değil KUZU’dan bahsediyor ve bu KUZU Vahiy kısmında karşımıza şeytanla savaşan biri olarak çıkacak.

İsa neden bunada koyun değilde KUZU demiştir derseniz bu bana göre, İsa’yı o dönem takip edenlerden sonraki nesilden gelecek biri demektir. İki kere koyun denilip 3.üde kuzu denilmesi belkide 3.dönemdeki bir takipcisinden bahsetmekte, bu 3. bin yılda olabilir.

Tercüme edilirken çok basitce GÜT diye çevirmişler aslında YÖNET demekte yani İsa Simun’a takipcilerimin yönetimini eline al demekte,

İsa’nın Joh 21:15 ve 17’de kullandığı Grekçe kelime budur,

 

 

G1006

βόσκω

boskō

bos'-ko

A prolonged form of a primary verb (compare G977 and G1016); to pasture; by extension to fodder; reflexively to graze: - feed, keep.

Birincil fiilin uzatılmış hali (G977 ve G1016'yı karşılaştırın); mera için; Yemin uzantısı olarak; refleks olarak otlatmak için: - beslemek, tutmak.

Total KJV occurrences: 9

 

Ve görüleceği gibi yeni ahitte 9 yerde kullanıldığını belirtmekte ve bunlar,

 

Mat_8:30  …………… swineG5519 feeding.G1006

Mat_8:33  AndG1161 they that keptG1006 them fled,G5343…………….

Mar_5:11  …………….. of swineG5519 feeding.G1006

Mar_5:14  AndG1161 they that fedG1006…………………..

Luk_8:32  …………… of manyG2425 swineG5519 feedingG1006…………………

Luk_8:34  When(G1161) they that fedG1006……………..

Luk_15:15  ………….. feedG1006swine.G5519

Joh_21:15  ………………. FeedG1006myG3450lambs.G721

Joh_21:17  …………….. FeedG1006myG3450sheep.G4263

 

Kısaca bu kelimeye verilen ortak anlam beslemek, tutmak anlamıdır. Kısaca İsa Simun’a koyunlarının yani takipcilerinin bir arada tutulmasını ve beslenmesini ki bu ruhsal anlamda bilgi verilimi anlamınada gelmekte, bunları istemektedir.

Kuzu için kullanılan kelime YÖNET değildir, çünkü daha ortada yoktur ondan dolayı KUZU için YÖNELT kelimesini kullanmamıştır.

FEED kelimesinin anlamına basitce google çeviriden bakabilirsiniz karşınıza çıkacak anlamlar şunlar olacaktır,

 • Feed
  • beslemek
   • feed, nourish, raise, breed, bring up, cherish
  • beslenmek
   • take nourishment, feed, be fed, live on
  • yedirmek
   • feed, rub in
  • geçindirmek
   • feed, sustain, keep up, maintain, support, find
  • doyurmak
   • feed, satisfy, satiate, saturate, sate, fill
  • bakmak
   • look, see, look at, view, overlook, feed
  • yemek yemek
   • eat, have dinner, feed, grub
  • otlatmak
   • graze, put out to grass, grass down, grass, feed, run
  • otlamak
   • graze, pasture, be out at grass, grass, browse, feed
 • Raise
  • yükselme
   • rise, increase, promotion, rising, raise, ascent
  • artış
   • increase, rise, increment, rising, up, raise
  • çıkıntı
   • protrusion, projection, tab, ledge, overhang, raise
  • kabartı
   • swelling, protuberance, bulging, blotch, puff, raise
  • yokuş
   • slope, hill, upgrade, ramp, incline, raise
  • Verb
  • yükseltmek
   • send up, advance, boost, bump up, drive up, raise
  • kaldırmak
   • remove, lift, hoist, heave, erect, raise
  • artırmak
   • increase, improve, boost, enhance, raise, augment
  • yetiştirmek
   • train, educate, cultivate, raise, grow, produce
  • toplamak
   • collect, gather, agglomerate, cull, assemble, raise
  • büyütmek
   • make big, enlarge, amplify, magnify, exaggerate, raise
 • cherish
  • beslemek
   • feed, nourish, raise, breed, bring up, cherish
  • yaşatmak
   • keep alive, cherish
  • bağrına basmak
   • cherish, embrace, nestle, canoodle
  • değer vermek
   • value, esteem, appreciate, dignify, treasure, cherish
  • aziz tutmak
   • cherish
  • şefkât göstermek
   • cherish, look compassion
  • sevgi ile muamele etmek
   • cherish

 

görüleceği gibi FEED kelimesindeki anlamları takip ettiğimizde,

  • beslemek
   • feed, nourish, raise, breed, bring up, cherish

bize bu anlamları vermekte, bunları analiz ettiğimizde,

 • Raise
  • yükselme
   • rise, increase, promotion, rising, raise, ascent
  • artış

 

  • yetiştirmek
   • train, educate, cultivate, raise, grow, produce
 • cherish
  • bağrına basmak
   • cherish, embrace, nestle, canoodle
  • aziz tutmak
   • cherish
  • şefkât göstermek
   • cherish, look compassion
  • sevgi ile muamele etmek
   • cherish

 

İsa Simon’a KUZU’dan bahsederken ondan istediği KUZU’yu, besle, yükselt, yetiştir, bağrına bas, şefkat göster, aziz tut, şefkat göster ve sevgi ile muamele et demektedir. Kısaca İsa’nın bu bahsettiği KUZU önemlidir neden önemlidiri Vahiy bölümünde göreceğiz. Fakat İsa’nın bu vasiyetinde kullandığı kelimeler hayvanları güt, doyur gibi basit kelimelerle bir anlatıma sokulmuş İsa’nın anlattığının önemi bizden gizlenmiştir.

 

Vahiy kısmını ciddi anlamda detaylı ele aldığımızda orada İsa’nın kendisinden bahsetmediğini göreceğiz HATTA VAHİY KISMINDA İSA YOKTUR, orada Yuhanna’ya İsa’nın kendi adına gönderdiği Melek vardır.

 

Bunada bakacağız. Kısaca Vahiy KISMINDA YUHANNA İSA İLE DEĞİL İSA’NIN GÖNDERDİĞİ MELEKLE TEMASTADIR. Vahiy’de anlatılan Joh 21:15  ……..." İsa ona, "Kuzularımı otlat" dedi.diye İsa’nın bahsettiği KUZU’nun neler yapacağının anlattıldığı bölümdür VAHİY kısmı.

 

 

Bu alıntıların yazarı Havari Aziz John, aynı zamanda Aziz John the Evangelist veya Aziz John the Divine, (MS 1. yüzyılda), geleneksel olarak İsa'nın On İki Havarisinden biri olduğuna inanılıyor Yuhanna'nın üç Mektubu, ve muhtemelen Yeni Ahit'te Yuhanna'ya Vahiy'in yazarı olmak. Kudüs'teki ilk kilisede öncü bir rol oynadı.

 

 

 

İsa’ya göre O’ndan sonra gelecek olanlar

 

İsa yeni ahitte Jhn 14:16, Jhn 14:26, Jhn 15:26 ve Jhn 16:7’da bahsettiği παρκλητοςparáklētos,par-ak'-lay-tos; an intercessor, consoler:—advocate, comforter.’un haricinde par-ak'-lay-tos’tan sonra kıyametten önce Şeytan ile savaşacak birinden bahsetmektedir ve O’na İsa KUZU DEMEKTEDİR.

 

par-ak'-lay-tos;’un Hz.Muhammed olduğu üzerine detaylı bir açıklamaya girmek istemiyorum çünkü buda anlatılması uzun bir konu, gerek görenler bu konuda yazdığım makaleye bakabilir ve evet Hz.Muhammed par-ak'-lay-tos;’tur, Hz.Muhammed gelmiş dönemini tamamlamış ve gitmiştir, fakat burada anlamamız gereken İsa’nın bahsettiği KUZU kimdir, çünkü İsa’ya göre KUZU kıyametten önce gelecek şeytan ile savaşacak ve dünyada sonsuz kral olacak olandır.

 

Burada dünya tarihindeki en büyük hile devreye girer, ve yeni ahitteki İsa’nın bildirilerinin bir türlü birilerine göre kapatılması gerekmektedir ve o yapılmıştır, bu aşamada Kuran bakalım ne demekte,

 

Diyanet Meali:
3.71 - Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

 

Bana göre Kuran meseleyi güzel yorumlamış, Kuran bize GERÇEK ile YALANIN karıştırılıp gizlendiğini söylemekte, kısaca yeni ahitte Allah’ın batıl diye bahsettiği alıntıları ayıklarsak geriye GERÇEĞİN kalacağı ortadadır. Bence çok güzel bir tavsiyedir ve yapmamız gereken odur.

 

Yeni ahitte denilen yazmaları analiz ederken şunuda unutmayalım,

 

Diyanet Meali:
3.113 - Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır.

 

Evet Kuran bize yeni ahite inanan güvenebileceğimiz insanlarında olduğunu söylemekte ve Kuran’ın bir diğer tavsiyesi,

Hasan Basri Çantay Meali:
21.7 - Biz senden evvel de kendilerine vahy etdiğimiz erkeklerden başkasını (peygamber olarak) göndermedik. Eğer bilmiyorsanız ehl-i zikre  sorun.

Kuranı Kerim Türkçe okunuş:
21.7 - Ve mâ erselnâ gableke illâ ricâlen nûhî ileyhim fes'elû ehlez zikriin kuntum lâ tağlemûn.

 

 

Hasan Basri Çantay Meali:
16.43 - Senden evvel kendilerine vahy eder olduğumuz erkeklerden başkasını biz peygamber göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir erbabına sorun.

Kuranı Kerim Türkçe okunuş:
16.43 - Ve mâ erselnâ min gablike illâ ricâlen nûhî ileyhim fes'elû ehlez zikriin kuntum lâ tağlemûn.

 

Bilmediklerimizin kaynağı kendilerinin ehli kitap olduğunu iddia edenlerin ellerindeki kitaplar olabilir diye bizi yönlendirmektedir. Sanırım islam alimleri olduğunu iddia eden birçok kişi yeni ahiti ciddiye alıp bakmadığı için Kuran’daki şu ayetleride anlamamışlardır,

 

Yaşar Nuri Öztürk Meali:
3.55 - Allah şunu da demişti: "Ey İsa, senin canını alacağım, seni kendime yükselteceğim; seni, inkâr edenlerden uzaklaştırıp arındıracağım. Ve sana uyanları, inkâr edenlerin, kıyamete kadar üstünde tutacağım. Sonra bana olacak dönüşünüz; tartışıp durduğunuz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim."

 

Diyanet Meali:
43.59 - İsa, sadece, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğulları'na örnek kıldığımız bir kuldur.

Diyanet Meali:
43.60 - Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Diyanet Meali:
43.61 - Şüphesiz o Kıyametin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.

 

Diyanet Meali:
7.167 - Hani Rabbin, elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin, elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

 

Kuran 3:55’de ‘’ Ve sana uyanları, inkâr edenlerin, kıyamete kadar üstünde tutacağım.‘’ demekte ve benim anladığım, Pavlus’un yeni ahite yaptığı tahribatı kenara koyduğumuzda geriye kalan mesaja inanan İse’vilerden biri veya İsa’nın öğretilerini kendine rehber edinmiş biri diğerlerinin üstünde bir konumda olacaktır,bence bu sadece diğerlerini değil tüm ilahi dinlere inananlarıda kapsayacaktır.

Kuran 43:59’da İsa’nın nimet verilmiş biri olduğu vurgusunu yapar ve bu nimet İsa’ya verilen bilgi-ilimdir ve 43:61 İsa’nın kıyametin bilgisine sahip olduğu vurgulanmakta. Yeni ahitten haberi olmayan müslüman alimlerimizde bunu anlayamamıştır, İsa gerimi gelecek gibisinden fikirlere kapılmıştır, oysa İsa Tanrının kendisine verdiği yetkiyle meleklerden birini yeni ahitin Vahiy bölümüne göre Yuhanna’ya göndermiş, ve şeytanın son savaşınıda açıklamıştır. Kısaca kıyamete yakın dönemin bilgisini İsa zaten vermiştir. İlahi kabul ettiğimiz 3 dine bakarsak böylesi bir kehanet başkaca bir peygamber tarafından açıklanmamıştır.

Kısaca kıyamete yakın ne olacağı neler olacağı ile ilgili BİLGİLER İsa’ya verilmiş ve açıklanmıştır.

Evet Kuran’ın 7:167’de bahsettiği ‘’ elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. ‘’ve bu bilgide yeni ahit’in Vahiy bölümünde vardır.

Kuran’nın bize gösterdiği yol olan onların gerçek ile gerçek olmayanı karıştırıp gizlemekte oldukları gerçeğinden yola çıkıp bence Kitabı Mukaddes’i detaylı inceleyip ellerindeki kitapta hangi gerçeklerin hangi gerçek olmayan bilgiyle kapatılmış olduğunu tesbit edip bizden gizlenen gerçeği öğrenmemiz gerekir.

Kuran’a göre gizlenen gerçek yatak altında veya bir kasada gizlenmemiştir, gerçekle gerçek olmayan karıştırılmış demekte kısaca bizim bunu bize sundukları yazmalarda görebilmemiz lazımdır.

Gözümüzü açıp Kitap Mukaddes’i incelediğimizde Kuran’ın ne kadar haklı olduğunuda görmek bana göre zor değil.

Yaptığım inceleme sonucu vardığım sonuç yeni ahitin Vahiy bölümü detaylı olarak incelenirse bizden gizlenen kıyamete yakın gelip yönetimi ele alacak olanın bilgisi bizden gizlenmiştir.

Hatta oluşturulan Hristiyan inancı tamamen bu kişiyi gizleme üzerine kurgulanmıştır. Bu gizleme bilinçli yapılmıştır.

Biz belki bu yazmalardaki bilgileri değerli görmeyebiliriz fakat birileri eski ahitte geçen Davut’un soyundan gelen birinin sonsuza kadar kral olacak denmesini ve yeni ahitte İsa’nın bir Melek ile Yuhanna’ya gönderdiği bilgi olan kıyametten önce olacak olanlar ve kimin yönetimi sonsuza kadar ele alacağı ile ilgili bilgiler birileri tarafından ciddiye alınmış ve kıyamete yakın bir zamandan önce gelip yönetimi sonsuza kadar eline alacak olanı engellemeye çalışmak için Hristiyanlık KURGULANMIŞTIR.

 

Çok ilginç bir iddiada bulunduğumun farkındayım, doğu roma’nın hristiyanlığı resmi din yapma çalışmalarında ellerinde bulunan her belgenin değerli görülmemesi ve tarihsel belgelere göre İsa’nın Roma döneminde yaşayıp hatta çarmıha gerildiği üzerine herhangi bir belge olmamasına rağmenevet İsa Roma döneminde yaşamıştır ve çarmıha gerilmiştir gibi katı bir yaklaşımla sabit kalınılıp buna itiraz edenlerin yokedilmesi bence masum şeyler değildir.

Unutmayalım, Roma istediği dini ortaya koyduktan sonra bu inancı kabul etmeyen Hristiyanları yok etmek için Hristiyanlara karşı bin yıl savaşmıştır. Bu yetkiyi kimden almışlardır veya neden bir dini zorla kabul ettirilmeye çalışılmıştırları düşünmemiz gerekmektedir.

Şimdi detaylara girmeden önce biran için İsa’nın bize verdiği Vahiy bölümünde kıyametten ÖNCE biri ÇIKACAK ve bu biri şeytan ile savaşıp yenecek ve sonsuza dek dünyada kral olarak kalacak dediyse ve bu kişi İsa değildir, kısaca İsa bir başkasından bahsediyoru kabul edelim.

Ve İsa’nın verdiği bu bilgilerde kıyamete yakın bir zamanda gökten yeryüzüne melekleriyle gelecek olan yanlızca şeytandır bilgisinide düşündüğümüzde ortaya bambaşka bir hikaye ve gerçek çıkmıyormu.

Bu gerçeği özetlediğimizde, İsa ben gelemeyeceğim, gelecek olan şeytandır ve bunla savaşıp yenecek olan KUZU’dur ve ben o değilim demiş olsa bugünkü Hristiyan oluşumunun ellerindeki bu gerçeğe göre şekillendiğini savunabilirmiyiz. Savunamayız çünkü bize verilen bilgi ve inanca göre kıyamete yakın dönemde şeytanla savaşmak için gelecek olan İsa’dır inancı vardır.

Tamamen zıt bir durum değilmi, birde şu açıdan ele alalım, şayet İsa kıyamete yakın dönemde gökten melekleriyle dünyaya gelecek olan şeytandır bilgisi verdiyse ve şeytanla savaşıp galip gelecek olan aranızdan biridir bilgisi varsa bugünkü Hristiyanlığın oluşumuna göre, gökten melekleriyle İsa gelecek ve şeytana karşı savaşacak mantığı yalan olduğunda, milyonlarca masum insanın kıyamete yakın bir dönemde melekleriyle yeryüzene gelecek olan şeytanı İsa sanıp emrine girecek birer asker olarak hazırlanması sizce masum bir organize olabilirmi.

Evet ortaya koyacağım delillerle Roma’nın ortaya koyduğu din ile bizi İsa’nın ismiyle kandırıp cahil bırakıp kıyamete yakın zamanda melekleriyle gelecek olan şeytanın askeri olarak hazırlamaya çalıştılar ve bundada bayağı başarılı olduklarını göreceksiniz.

Yeni ahit kullanılarak ortaya konmaya çalışılan ve ellerindeki kitapla bile bize sundukları hikayeye ikna edemeyenlerin gerçek nedirin değeri yok, onların hedefi, yeni ahitin Vahiy bölümünde geçen İsa’nın KUZU diye bahsettiği dünyanın yönetimini ele alacak olanı engellemeye çalışmaktır.

 

Özetle Oluşturulan Hrisitiyanlık  kıyametten önceki dönemde şeytan ile savaşıp galip gelecek olana KARŞI onu engellemek içindir.

 

Bu makale ile size bu gerçekleri göstermeye çalışacağım, pek tabi klasik yapılan çevirileri gerçek sanarsanız bu gerçeği göremezsinizBu gerçeği görmeniz için yapmanız gereken özellikle yeni ahitin yazıldığı Grekçede yazılanlara göre karar vermenizdir yani orjinalinde ne yazılıyorsa kendinize onu referans almanız lazımdır.

Pek tabi şimdi tutup Grekçe öğrenmeye vaktimiz yok diyebilirsiniz ve haklısınız. Şayet birazcık ingilizce bilginiz varsa benim bu araştırmada kullandığım yazılım bayağı bir işinize yarabilir ve şuan ücretsizdir.

Yazılım e-sword budur, indirip kurun, Türkçesi lazım, ingilizce ve ingilizce + orjinal dilide yüklemeniz lazım. Kullanmayı öğrendiğinizde aslında çok basit ve güzel bir yazılım olduğunu keşfedersiniz, bu yazılımla hangi kelime tüm kitapta kaç kere kullanılmış kullanıldığı yerler nelerdir ve verilen anlamlar nelerdir basitçe görülebilir.

Kitabı Mukaddes üzerinde çalışma yapmak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim.

Pek tabi ben kurup kullanamayabilirsiniz veya kurmaya vaktiniz yokturu düşünüp üzerinde duracağım Grekçe kelimeleri tüm detayı ile sizlere sunmaya çalışacağım.

 

 

 

Kitabı Mukaddes’e göre Mesih kimdir

Eski ahitte Mesih olarak geçen kelime ibranice kelime numarası H4899 olan maw-shee'-akh kelimesidir ve eski ahitin tümünde 39 kere kullanılmıştır.

 1. Psa 18:50
 2. Lev_4:3
 3. Lev_4:5
 4. Lev_4:16
 5. Lev_6:22
 6. 1Sa_2:10
 7. 1Sa_2:35
 8. 1Sa_12:3
 9. 1Sa_12:5
 10. 1Sa_16:6
 11. 1Sa_24:6
 12. 1Sa_24:10
 13. 1Sa_26:9
 14. 1Sa_26:11
 15. 1Sa_26:16
 16. 1Sa_26:23
 17. 2Sa_1:14
 18. 2Sa_1:16
 19. 2Sa_1:21
 20. 2Sa_19:21
 21. 2Sa_22:51
 22. 2Sa_23:1
 23. 1Ch_16:22
 24. 2Ch_6:42
 25. Psa_2:2
 26. Psa_18:50
 27. Psa_20:6
 28. Psa_28:8
 29. Psa_84:9
 30. Psa_89:38
 31. Psa_89:51
 32. Psa_105:15
 33. Psa_132:10
 34. Psa_132:17
 35. Isa_45:1
 36. Lam_4:20
 37. Dan_9:25
 38. Dan_9:26
 39. Hab_3:13

 

Ve Mesih kelimesinin eski ahitte geçtiği tüm yerler bunlardır. Meshedilmiş anlamındadır, bazı yerlerde yağla Meshedildi diye belirtilmesinden Meshedilmek için yağ sürülmesi gerektiği aklınıza gelmesin.

Mesih yani Meshedilmiş Tanrı tarafından doğru yola ulaşılması için verilen bilgi, klavuz bilgi ve bu bilgiyi verebilecek öğretmen seviyesindeki kişilere denir.

Bundan dolayıda İsa’ya birçok yerde öğretmen diye hitap edilir. Fakat Mesih dendiğinde ilk aklımıza gelen İsa’dır.

Bu kendini veya insanları doğru yola ulaştıracak bilginin, öğretmen, klavuz olma durumu genelde insanlar tarafından belli bir yaşa gelince verilen bir bilgide olsa İsa’nın özelliği İsa’nın doğmadan bu bilgilerle doğduğudurki bunu yeni ahitte İsa’nın daha ana karnındayken Kutsal Ruhla dolması ile ve Kuranda Ruhul Kudüs ile desteklendi olarak anlatılır.

Ruhul Kudüs veya Kutsal Ruh yaşam veren bilgidir ve Kutsal Ruha sahipseniz veya Ruhul Kudüs ile destekleniyorsanız bu bilgiye sahipsiniz demektir.

İsa doğmadan bu bilgiyle doğduğu için Kuran’a göre doğduğunda bile konuşma yetenekleri olan biridir ve Kuran’a göre daha doğmadan Tevrat ve İncil gibi bir çok bilgi O’na verilmiştir bundan dolayı bu bilgileri daha sonra vahiy yoluyla almasına gerek kalmamıştır.

Mesih bizi doğru ilahi yola ulaştıran bilgilere sahip öğretmen demekse biz günümüzde de hristiyanların elindeki yeni ahitteki İsa’nın sözleriyle o bilgileri görüp sahip olabilir bu anlamda Mesih yani bizleri doğru yola ulaştırması için gerekli bilgilere sahip biri olabiliriz.

Kısaca şayet İsa’nın öğretileri yeni ahitteyse bu bilgi anlamında İsa orda demektir, buna güvenip bu bilgilere ulaştığımızda Tanrının bizlere sunduğu göklerin egemenliğine girebiliriz demektir.

Bu anlamla İsa’nın tekrar gelmesine gerek yoktur İsa zaten söylemesi gerekeni söylemiştir.

Bunu yeni ahitten bazı alıntılarla anlamaya çalışalım.

 

1Jn 2:18  Çocuklar, bu son saattir. Mesih Karşıtı'nın* geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtıtüremiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. 

1Jn 2:19  Bunlar aramızdan çıktılar, ama bizden değildiler. Bizden olsalardı, bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. 

1Jn 2:20  Sizlerse Kutsal Olan tarafından meshedildiniz*; hepiniz bilgilisiniz. 

1Jn 2:21  Gerçeği bilmediğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum. 

1Jn 2:22  İsa'nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse, kim yalancıdır? Baba'yı ve Oğul'u yadsıyan Mesih karşıtıdır. 

1Jn 2:23  Oğul'u yadsıyanda Baba da yoktur; Oğul'u açıkça kabul edende Baba da vardır. 

1Jn 2:24  Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de Oğul'da ve Baba'da yaşarsınız.

1Jn 2:25  Mesih'in bize vaat ettiği budur, yani sonsuz yaşamdır. 

1Jn 2:26  Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum. 

1Jn 2:27  Size gelince, O'ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O'nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın.

 

 

Yukarıda gördüğüniz 1jn 2:18’de birde Mesih karşıtı gördük bu Grekçe kelime numarası G500 olan kelimedir,

 

 

G500

ἀντίχριστος

antichristos

an-tee'-khris-tos

From G473 and G5547; an opponent of the Messiah: - antichrist.

Total KJV occurrences: 5

Bu Mesih Karşıtı kelimesi yeni ahitte 4 cümlede 5 kere kullanılmıştır. Görüleceği gibi yeni ahit yazıldığı dönemde de zaten Mesih-Karşıtları varmış. Burada bahsedilen İsa’nın ortaya koyduğu bilgilere karşı olanlardır.

Kısaca İsa’nın ortaya koyduğu bilgilere karşı olan herkes antichristosdur.

1 Jn 2:20 ne diyor,‘’ Sizlerse Kutsal Olan tarafından meshedildiniz*; hepiniz bilgilisiniz. ‘’ demekte ve bundan Kutsal diye belirtilen İsa tarafından  Meshedildiklerini yani birer Mesih olduklarını anlayabiliriz buna bakalım,

 

 

 

G5545

χρίσμα

chrisma

khris'-mah

From G5548; an unguent or smearing, that is, (figuratively) the special endowment (“chrism”) of the Holy Spirit: - anointing, unction.

Total KJV occurrences: 3

 

1 Jn 2:20’de Meshedilmiş kelimesinin Grekçe karşılığı G5545 olarak karşımıza çıkmakta ve 2 cümlede 3 kere kullanılmış bir kelime. Diğer kullanıldığı iki yer ise,

 

1Jn 2:27  Size gelince, O'ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O'nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın.

 

Burası olarak karşımıza çıkmaktadır. 1 Jn 2:20 ne diyordu, hepiniz bilgilisiniz, 1Jn 2:27 İsa’nın onlara doğru yola klavuzlamasına tam bir bilgiye sahip olmasalar bile birilerinin onları kandıramayacak kadar bilgi sahipleri olduklarını söylemekte, çünkü sahip oldukları bilgi gerçek bilginin kaynağı olan Mesih İsa’dan gelmekte.

Buradaki bilgiyle Mesih kelimesinin bizleri doğru yola ulaştırması gereken bilgiler ve bunu temsil eden kişi olduğunu anlıyoruz inş. Devamında ise,

 

2Co_11:13  Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir.

 

 Olarak ortaya çıkan bu uyarı burada Mesih diye bahsedilen İsa’nın öğretilerine sahibiz diyen insanlarında ortaya çıkabileceğidir. Kitabı Mukaddes mantığına göre doğru yola ulaşabileceği iddiasında olan herkes Mesih olarak bunu bize sunması lazımdır, doğru yola ulaşan bilgiye ben sahibim demek ben Mesihim demektir.

Sanırım yukarda İsa’nın ben Mesihim diyenlere hatta ben O, yani İsa’yım diyenlere inanmayın demesini anladık sanırım.

Çünkü İsa’ya göre öğretileri ortadadır ve yaptığı bu öğretinin üstüne bir başkasının, hayır doğru yolu ben biliyorum gibisinden İsa’nın öğretilerine aykırı öğreti yapması engellenmiştir hatta bu bilgiler yeterli olduğundan ve İsa tekrar gelmeyeceğinden ben İsa’yım diyene bile inanmayın demektedir.

Burayı anladığımızda bize düşen görev Kitabı Mukaddes’te geçen İsa’yı iyi okumalı anlamalıyız.

O’ndan vahiy aldığını ve sonunda sizi kandırdım diyen Pavlus gibilerinin bize hangi yalanları söylemiş olduğunu anlamamız için onların bize sundukları bilginin dışına İsa’nın öğretilerine bakmamız gerekmektedir. Bunun nasıl yapılacağınıda İsa bize detayıyla anlatmıştır.

İsa’nın Yuhanna’ya meleğini gönderip verdiği bilgideki KUZU herhangi bir ilahi yardım almadan GERÇEK İSA’yı günümüz yeni ahitinide okuyup o bilgiye kendi varacaktır. Kısaca işi bayağı zordur fakat neler yapması gerektiğinide uyarsa sorun yoktur.

Vahiy bölümünde bahsedilen Kuzu bu bilgiye yeni ahitten ulaşacağı için Mesih olarak belirtilmemiştir. Ama mücadelesi sonucu ulaştığı bilgiyle varacağı aşama daha sonra o olacaktır.

Fakat İsa’nın bahsettiği KUZU’da şuan herkesin ihtiyacı olduğu gibi yeni ahitteki İsa Mesih’i yani O’nun gerçek bilgisini yeni ahiteki eklemeleri çıkarıp anlaması lazımdır. Kısaca herkesin ihtiyacı olan Mesih şuan aynı zamanda yeni ahitin içindeki İsa diyebiliriz kısaca İsa’nın tekrar gelip aynı şeyleri anlatmasına gerek yok, ne demiştiri ayıklama meselesi vardır.

Anımsatma yaparsam makale başında alıntıladığım,

Joh 21:15  Yemekten sonra İsa, Simun Petrus'a, "Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?" diye sordu. Petrus, "Evet, ya Rab" dedi, "Seni sevdiğimi bilirsin." İsa ona, "Kuzularımı otlat" dedi.

 

Diye İsa’nın burada bahsettiği KUZU kelimesini çoğul vaziyette KUZULAR olarak yapmalarındaki mantığı hatırlayıp şimdi mümkün olduğunca detaylıca VAHİY bölümüne bakalım.

 

 

 

İsa’ya göre bir Mesih veya İsa geri gelecekmi

 

Hristiyanların Mesih İsa geri gelecek beklentisi yine kitabı mukaddes’e göre İsa’nın vermediği bir öğretidir, birazda buna bakalım,

 

Kısaca fiziksel bir başka Mesih beklentisine sokulmak ve yanlış bilgiden dolayı fiziksel birini daha beklemek ciddi anlamda bilgi eksikliğidir. İsa’nın tekrar fiziksel olarak gelmesine ihtiyaç yoktur, O zaten kitabı mukaddeste bizi doğru yola iletecek bilgileri bırakmıştır ve bu bilgiler bizim için şuan Mesihtir, yani Mesih zaten elimizdeki bilgilerle ordadır.

Bu anlamla İsa ölmemiş kitabı mukaddeste yaşamaktadır, bizi terketmemiştir bunu görmeniz için okuyup anlamanız gerekmektedir.

 

Mat_7:15  "Sahte peygamberlerden sakının! Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır.

Mat_7:20  Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız.

Mat_24:11  Birçok sahte peygamber türeyecekve bunlar birçok kişiyi saptıracak.

Mat_24:24  Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.

Mar_13:22  Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar,belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse seçilmiş olanları saptıracaklar.

 

 

Ve unutmayın,

Mat_24:5  Birçokları, 'Mesih* benim' diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar.

Mat_24:23  Eğer o zaman biri size, 'İşte Mesih burada', ya da 'İşte şurada' derse, inanmayın.

Mar_13:21  Eğer o zaman biri size, 'İşte Mesih* burada', ya da, 'İşte şurada' derse, inanmayın.

 

Luk 21:8  İsa, "Sakın sizi saptırmasınlar" dedi. "Birçokları, 'Ben O'yumve 'Zaman yaklaştı' diyerek benim adımla gelecekler.  Onların ardından gitmeyin.

Mar 13:23  Ama siz dikkatli olun. İşte size her şeyi önceden söylüyorum."

 

İsa’nın geri geleceği yalanını bu alıntılar çürütmektedir. Görüleceği gibi İsa bu konuda hiçbir seçenek bırakmamıştır. Birileri falanca Mesih şurda, burda derse yine inanmayın diyor hatta birileri O’yum derse yine inanmayın diyor. Kısaca benim adımla gelen hiçbir kimseye inanmayın diyor ve Tanrının egemenliğinin adresinide gösteriyor, neymiş o,

 

Luk_17:21  İnsanlar da, 'İşte burada' ya da, 'İşte şurada' demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın Egemenliği içinizdedir."

Evet cevap bu, Tanrının egemenliği içimizdedir, bunu anlamadan önce Mesih nedir onu anlayalım. İsa’nın Mesih olduğunu biliyor ve inanıyoruz, peki İsa’dan önce Mesih gelmişmidir dersek, önce eski ahite bakalım,

 

 

 

 

 

Kuran hangi Hristiyan inancı rededer

 

Bu aşamada Kuran Hristiyanların hangi inançlarını red eder onu anlamak lazımdır,

 

Diyanet Meali:
4.157 - (156-157) Bir de inkârlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demelerinden dolayı kalplerini mühürledik.

Oysa onu öldürmediler ve asmadılar.

Fakat onlara öyle gibi gösterildi.

Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.

 

Evet Kuran’ın ana itirazlarından biri budur. Bu Hristiyanlığın ana direği olan İsa’nın günahlarımızın kefareti olarak çarmıhta öldürüldü fikrine kabul etmemek demektir. Şayet bu fikir yanlış ise Kuran’ın ‘’3.71 - Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?’’ dediği batıl inançların başında bu gelmektedir veya gelmesi lazımdır.

Kuran’ın bu 4:157 ayetinin doğruluğunu yeni ahite göre ispatlamak benim için cidden problem değil. Çünkü yeni ahitin kendisi yeni ahite pompalanması gereken ve pompalanan bu senaryoyu desteklemez.

Basitinden bir örnek verirsem,

1Pe 3:18  Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu* olarak ilk ve son kez öldüBedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi. 

 

Ne demekte bu alıntı ‘’ Bedence öldürüldü, ama ruhça diriltildi.  ‘’ demekte kısaca bu alıntı İsa’nın bedence öldüğünü fakat bendence dirildiğini değil ruhça diriltildiğinden bahsetmekte. Ama öldürülmüş diyeceksiniz orayada geleceğim, yeni ahit’in PETER bölümü üzerinde fazla oynanmamış olduğuna inanmaktayım, Türkçe çeviriye pompalanan ''GÜNAH SUNUSU'' cümlede yoktur,

1Pe 3:18  For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: 

Burada ‘’öldürüldü’’ denilen Grekçe kelime,

 

 

G2289

θανατόω

thanatoō

than-at-o'-o

From G2288; to kill (literally or figuratively): - become dead, (cause to be) put to death, kill, mortify.

G2288'den; öldürmek (kelimenin tam anlamıyla veya mecazi olarak): - ölmek, (olmasına neden olmak) ölüme terk etmek, öldürmek, küçük düşürmek.

Total KJV occurrences: 11

 

Budur ve öldü demek anlamındadır, eminim öldürüldü anlamı daha sonra pompalanmıştır, bunu uzatmayayım, İsa, gerçekten çarmıhta öldürülmüşmüdüre bakalım.

Fakat yeni ahit’in PETER bölümünü yazan

2Pe 1:17  Mesih, yüce ve görkemli Olan'dan kendisine ulaşan sesle, "Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum" diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı.

2Pe 1:18  Kutsal dağda O'nunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. 

Böylede bir iddiada bulunmaktadır. Kısaca bunu yazan İsa ile beraber olduğunu iddia eden biridir. Yeni ahite giren bu bölüme Hristiyan ilahiyatcıların yaptığı yorum,

Yeni Ahit bilgini Graham Stanton, Petrine yazarlığını reddediyor çünkü 1 Petrus büyük olasılıkla MS 81'de Domitian'ın saltanatı sırasında, yani Peter'ın ölümünden çok sonra, yaygın Hıristiyan zulmünün başladığına inandığı zaman yazılmıştır.

Evet Peter yazarı ilahiyatcılar tarafından rededilmektedir, neymiş efendim çok güzel Grekçe bir anlatımla yazılmış İsa’nın çoğunluğu balıkçı olan talebelerinde bu kültür seviyesinde eğitim yoktu vs vs. gibi mazeretler bolça, ama bu bölümden bayağı bir alıntı yapacağım neden beğenmediklerini anlarsınız.

 

 

 

Kuran’a göre İsa kimdir

 

 

Kuran’a göre İsa kimdire bakalım, çünkü bana göre İsa’yı tam tarif eden bilgi kitabı mukaddes’te yok,

 

Diyanet Meali:
5.110 - O gün Allah, şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun.  Hani, sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim.  Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu.  Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman, ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkâr edenler, "Bu, ancak açık bir büyüdür" demişlerdi.

 

Kuran’a inananlarında bu ayeti iyi anlaması lazım, burada İsa’nın hastaları iyileştirmek veya ölüleri dirilmek gibi eften pöften basit şeylerden bahsetmesinin haricinde ne diyor, ‘’ Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu.‘’  kısaca bir çamura bile can verme yeteği ile gönderilmiş bir kişi İsa.

Yani kardeşlerim, Kuran’a göre ruhul kudüs ile yani, hayat veren bilgi ile desteklenen İsa, bilginin haricinde hayat verebilme kabiliyetiyle bu dünyada yaşamıştır. Bir çamura üfleyip Allah’ın izniyle onun kuşa dönüşmesi O’na bu alemdeki anlayabileceğimiz tüm yetkinin verildiğini gösterir.

 

Böylesi muhteşem bir yetkiyle yaşayan ve devamlı SEVGİ öğretisi yapan İsa bakın birde ne yapmış,

 

Joh 13:12  Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. 

Joh 13:13  "Siz beni Öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. 

Joh 13:14  Ben Rab ve Öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım;öyleyse, sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. 

Joh 13:15  Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. 

 

Evet tüm yetkiyle dopdolu biri tutup talebelerinin yani insanların ayaklarını yıkamakta. Bir sevgi bundan iyi daha nasıl anlatılabilir. Bunun ötesi yok, fakat birazdan geleceğim Pavlus’un hilesiyle yok efendim Tanrı oğlunu bizim için KURBAN etmeli demek nasıl bir pisikolojinin ürünü olabilir.

 

İsa’nın tüm bu yaptıkları SEVGİ kaynağı olan Tanrı’nın insanları sevdiğine yeterli delil değildir demek mümkünmü.

Joh 13:13‘de Rab diye çeviri yapılan kelimenin karşılığı KURİOS kelimesidir ve EFENDİ anlamındadır, hatta eşşek sahipleri, mal mülk sahipleri bile yeni ahite göre KURİOS’tur kısaca içinde Rab anlamı yoktur.

 

 

 

 

 

 

Kuran’a göre İsa öldürülmedi

 

Kuran’ın şu iddiasını hatırlayalım,

 

Diyanet Meali:
4.157 - …………….

        Oysa onu öldürmediler ve asmadılar.

                   Fakat onlara öyle gibi gösterildi. ………

 

Kısaca birileri birini öldürüp astı gibi bir görüntü oluştuğunu ima etmekte. Bu ayet bana biraz garip gibi gelmiştiysede, İsa’nın yeni ahitte bahsedilen bu çarmıh olayından önce GÖRÜNÜMÜNÜN DEĞİŞTİĞİ ile olan bilgisi konuyu anlamamı sağladı.

Evet kitabı mukaddese göre İsa bu çarmıh olayından önce görünüm değişmiş görünümünün tekrar eski haline geldiği belirtmemiştir hatta dirildi denildikten sonra İsa’yı görenler O’nun değişik görüntüsünden ve sesinden tanımayamadığı gibi bir gerçekde vardır.

 

Matta(Matthew)17:2 
Orada, gözlerinin önünde İsa'nın görünümü değişti. 
      Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu.

Matta(Matthew)17:9 Dağdan inerlerken İsa onlara, «İnsanoğlu ölümden dirilmeden önce, gördüklerinizi kimseye söylemeyin»diye buyurdu.bu olayı kimseye söylemeyin olmakta. Kısaca ortada 
Matta(Matthew)17:2 Orada, gözlerinin önünde İsa'nın görünümü değişti ... denilen ve eski haline döndüğü belirtilmeyen bir İsa var.

Evet bu alıntılarda görüleceği gibi İsa görünüm değişmiştir ve bunu kimseye söylemeyin demektedir. Dirildi dendikten sonraki duruma bakalım,

 

 Yuhanna (John) 20:14 Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa'nın orada, ayakta durduğunu gördü.Ama O'nun İsa olduğunu anlamadı. Yuhanna (John) 20:15 İsa, «Kadın, niçin ağlıyorsun?» dedi. «Kimi arıyorsun?»Meryem O'nu bahçıvan sanarak,…………….

Yuhanna (John) 21:1>2Bundan sonra Taberiye gölünün kenarında İsa öğrencilerine yinegöründü .... Yuhanna (John) 21:4Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler, O'nun İsa olduğunu anlamadılar.

 Yuhanna (John) 21:12 İsa onlara, «Gelin, yemek yiyin» dedi. Öğrencilerden hiçbiri O'na,  «Sen kimsin?» diye sormaya cesaret edemedi.Çünkü O'nun Rab olduğunu biliyorlardı

Luka(Luke) 24:13 Aynı gün öğrencilerden ikisi, Kudüs'ten altmış ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emayus denilen bir köye gitmekteydiler. 

Luka(Luke) 24:14Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. 

Luka(Luke) 24:15 Bunları konuşup tartışırlarken İsa'nın kendisi yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. 

Luka(Luke) 24:16 Ama onların gözleri O'nu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı.

 

Luka(Luke) 24:25 İsa onlara, «Sizi akılsızlar! Peygamberlerin tüm söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler! 

Luka(Luke) 24:26 Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?» dedi.